Novozymes og DONG Energy indgår aftale om biologisk affaldssortering

Novozymes skal levere enzymer til DONG Energy’s REnescience-anlæg i England. Anlægget skal årligt sortere husholdningsaffald fra 110.000 engelske hjem.
<em>REnescience-anlægget i Northwich forventes i drift i begyndelsen af 2017.</em> <br>

Om Novozymes

Novozymes er verdens førende inden for biologiske løsninger. Sammen med kunder, partnere og det globale samfund forbedrer vi industriel produktion og bidrager til at bevare naturens ressourcer og skabe bedre levevilkår. Vi er verdens største leverandør af enzymer og mikrobiel teknologi. Med vores bioinnovation kan vi eksempelvis muliggøre højere høstudbytter i landbruget, tøjvask ved lavere temperaturer, energibesparelser i fremstillingsprocesser, fornybare brændstoffer og mange andre fremskridt, som vi har brug for både i dag og i fremtiden. Vi kalder det Rethink Tomorrow.

 

DONG Energy og Novozymes har netop indgået en aftale om, at Novozymes skal levere enzymer til det kommende REnescience-anlæg i Northwich i det nordvestlige England. Det bliver verdens første bioanlæg i fuld størrelse, der kan håndtere husholdningsaffald ved hjælp af enzymer.

”Det gælder om at trække så mange ressourcer som muligt ud af affald, og enzymerne udgør en vigtig del af processen, hvor vi omdanner affald til grøn energi og genanvendelse. Vi er glade for at Novozymes nu indgår i samarbejdet om at etablere denne type anlæg,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

En stor del af Englands skrald ender i dag på lossepladser. Det er dyrt og forurener. REnescience-anlægget i Northwich skal sørge for, at så meget som muligt af affaldet bliver genbrugt samt omdannet til biogas, der kan laves til grøn strøm. REnescience-anlægget kan sortere 15 tons affald i timen eller 120.000 tons om året. Det svarer til affaldet fra knap 110.000 britiske hjem.

”Affald er et stort problem for mange byområder rundt om i verden, men denne teknologi gør problemet til en ressource,” siger Thomas Schrøder, vicepræsident i Novozymes, og fortsætter: ”Bioraffinaderier som dette, hvor man forvandler affaldet til værdi, er et glimrende eksempel på cirkulær økonomi i praksis”.

Affald bliver til værdifulde produkter

Med REnescience-teknologien bliver helt almindeligt usorteret husholdningsaffald blandet med vand og enzymer i en stor reaktor. Derefter går selve processen i gang, hvor enzymerne opløser alle madrester, etiketter og lignende organisk affald og laver det om til en væske, der kan bruges til biogas. På anlægget i Northwich vil biogassen blive brugt til at lave ca. 5 MW strøm, hvilket svarer til omkring 9.500 husstandes forbrug. Den resterende del af affaldet er plastik og metal, der kan genbruges, og så er der en andel, der bliver til brændsel.

Novozymes og DONG Energy indgår i samme forbindelse en aftale om sammen at videreudvikle enzymerne til teknologien.
”Den videre udvikling af enzymerne skal hjælpe os med en løbende optimering af processen og samtidig udtrække endnu flere værdifulde produkter af affaldet. Det er både godt for miljøet og i forhold til at nedbringe omkostningerne ved affaldsbehandling. Jeg er glad for, at vi i fællesskab også ser på fremtidsperspektiverne for teknologien,” siger Thomas Dalsgaard.

REnescience-anlægget i Northwich forventes i drift i begyndelsen af 2017. DONG Energy skal finansiere, bygge og drive anlægget i det nordvestlige England, og samtidig undersøger man mulighederne for lignende anlæg andre steder i verden.

Enzymleveranceaftalen er en langsigtet non-eksklusiv aftale.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk