Undersøgelse afdækker høje danske klimaambitioner

Danmark er en særdeles klimaambitiøs nation, viser en MEGAFON-undersøgelse.

Om Undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en ren internetundersøgelse i perioden 6. januar til 10. januar 2016. Målgruppen for undersøgelsen var personer i alderen +18 år. 1036 interview er gennemført.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583