Studstrupværkets kæmpe silo klar til brug

Byggeriet af kæmpe lagersilo er afsluttet. Se imponerende  video af træpillerne, der strømmer ind i siloen.
Studstrupsværket - De første træpiller

Fakta om lagersiloen

  • Siloen er 43 meter høj og har en diameter på 70 meter. Siloen kan rumme 65.000 ton træpiller
  • Der er brugt omkring 10.000 ton beton og 600 ton armeringsjern til at støbe væggene
  • Siloen er bygget på 500 jernbetonpæle, som er banket 16 meter ned i jorden.

En kæmpe lagersilo, som kan rumme 65.000 ton træpiller, står nu klar på Studstrupværket. Byggearbejdet har stået på siden juli 2014. I forbindelse med byggeriet af siloen er der også blevet etableret over 800 meter lukket transportbånd, der skal bringe træpillerne fra havnen til siloen og videre ind til kedlen.

Nu ankommer de første træpiller med skib til Studstrupværkets egen havn, og DONG Energy begynder at fylde den store lagersilo op, så brændslet ligger klar til den kommende varmesæson.

"Vi har nu nået en vigtig milepæl i arbejdet på at skaffe en kvart million århusianere fjernvarme baseret på træpiller i stedet for kul. Nu skal vi teste, at transportsystemerne og siloen fungerer, og så skal vi fylde siloen med træpiller," siger DONG Energy's projektleder Lars Lærkedahl, der er ansvarlig for ombygningen af Studstrupværket.

Transportbåndene skal føre træpillerne fra havnen og op på toppen af siloen i 43 meters højde. Herfra bliver de hældt ned i siloen. Der er etableret underjordiske gange til at transportere træpillerne ud af siloen og ind i kedlen via transportbånd.

"Ombygningen af værket fortsætter på højtryk, så vi kan være klar til efteråret som planlagt," siger Lars Lærkedahl.

DONG Energy forventer, at ombygningen af Studstrupværket er afsluttet i løbet af sommeren 2016. Derefter begynder idriftsættelsen, hvor det hele testes, så værket fra efteråret 2016 kan fyre med træpiller i stedet for kul.

Ud over Studstrupværket er DONG Energy på nuværende tidspunkt i gang med at ombygge Skærbækværket ved Fredericia og Avedøreværket ved København, så de tre kraftværker i fremtiden kan fyre med biobrændsel i stedet for kul og gas.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk