Børn og unge skal lære mere om energi

Et spændende samarbejdsprojekt mellem Experimentarium, LEGOLAND®, DONG Energy og en række museer giver børn og unge mulighed for at spille, lære og lege med energi.

En ny hjemmeside skal øge børn og unges viden om energi ved at give dem et nyt indblik i energiens fascinerende verden. Siden hedder ’Sjov med energi’, og det er DONG Energy, som står bag initiativet.

Jakob Askou Bøss, Senior Vice President i Group Stakeholder Relations i DONG Energy, fortæller:

”DONG Energy får mange henvendelser fra skoler, der gerne vil vide mere om energi. Med den nye hjemmeside giver vi børn og unge mulig-hed for at lære om de forskellige energiformer, og om hvordan vi produ-cerer energi.”

Han forsætter: 

”Ved at sætte energi ind i et bredt perspektiv håber vi, at børn og unge får øjnene op for de muligheder, energien giver os mennesker – og sam-tidig gøre dem opmærksomme på konsekvenserne af den måde, vi vælger at producere og bruge energi på.”

Hjemmesiden er krydret med spil, film og quizzer, som giver børn og unge oplysninger om nye og innovative energiformer. På siden kan de eksempelvis spille ’CO2 Powerplay’, hvor de bliver ansat til at forsyne en by med energi.

Find hjemmesiden her:
dongenergy-undervisning.dk/da.

Et alternativ til traditionel undervisning

’Sjov med energi’ er også målrettet lærere i folkeskolen og på ungdoms-uddannelserne, som på siden kan finde undervisningsmateriale og arrangere skolebesøg på eksempelvis et kraftværk. Med den nye hjemmeside ønsker DONG Energy at bidrage til, at børn og unge tidligt i deres skolegang får skabt en nysgerrighed og interesse for energi – og for de naturvidenskabelige fag.

Sammen med samarbejdspartnere som eksempelvis Experimentarium, LEGOLAND, GASmuseet og Energimuseet får børn og unge mulighed for at have det rigtig sjovt med energi og læringen om energi.

”Vi samarbejder med nogle stærke aktører, der hver især har de rette kompetencer og faciliteter, der gør det muligt at tilbyde skolerne et spændende alternativ til den traditionelle undervisning. Vores samar-bejdspartnere kan tilbyde en praktisk orienteret og interaktiv læring, der rækker ud over klasselokalerne,” siger Jakob Askou Bøss.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583