Studerende eksperimenterer med mental balance sammen med DONG Energy

DONG Energy rækker ud til forskere, private- og offentlige ledere og 300 studerende for at få inspiration til, hvordan de kan styrke medarbejdernes mentale balance.

DANSIC – Danish Social Innovation Club

DANSIC er en platform for social innovation. Hvert år afholder DANSIC Danmarks største konference for social innovation. DANSIC arbejder på tværs af fagligheder for at inspirere til at løse samfundets største udfordringer gennem social innovation. Dermed ønsker DANSIC at skabe et samfund, der er socialt, miljø-mæssigt og økonomisk bæredygtigt.


Først kom kostvaner og motion. Sidste år kom søvn. Og i 2016 kommer der stigende fokus på mental balance. I samarbejde med DANSIC (Danish Social Innovation Club) skaber DONG Energy et laboratorium for bæredygtige løsninger på den samfundsudfordring, som stress udgør.

”Jeg tror ikke, der er mange virksomheder, der har svaret på, hvordan man skaber mental balance i et mo-derne arbejdsliv anno 2016. God søvn spiller helt sikkert en rolle, men hvad der derudover skal til, er noget af det, vi skal afsøge,” fortæller HR-direktør i DONG Energy, Hanne Blume og forsætter:

”Der findes meget lidt forskning på området, og der er brug for, at vi tør kigge ud og finde inspiration.”

Social Innovation Lab

På én dag bliver 1700 kvadratmeter på ’Docken’ i Nordhavn i Danmark forvandlet til årets største konfe-rence for social innovation. På konferencen vil deltagerne først og fremmest blive inspireret af dygtige op-lægsholdere. Herefter tager deltagerne selv affære i et ’social innovation lab’, som inkluderer grafisk filete-ring, laserskærere og 3D-printere. De studerende bliver sat sammen i grupper med personer fra forskellige uddannelsesretninger, som de aldrig har mødt før.

”Vi tror på, at det er i mødet med folk, som tænker anderledes end os selv, at de bedste nye idéer opstår. Jeg ser DONG Energy som en progressiv spiller, som tør tage ansvar for medarbejdernes mentale sundhed. Det er inspirerende at se dem inkludere så mange forskellige aktører i dette arbejde.” fortæller formand for DANSIC, Kirstine Kolling Hansen.

Fra laboratorium til DONG Energy’s direktionsgang

Vi kan komme langt med post-it og whiteboard, når vi brainstormer over nye idéer. Men ved at skabe en konference, hvor det er muligt at udvikle fysiske prototyper – og dermed gøre idéen tredimensionel – akti-veres nye tankemønstre og perspektiver, som rækker langt ud over ord og bogstaver.

Det er netop kombinationen af studerende i tværfaglige enheder og prototyping som designmetode, der skal sikre, at DONG Energy får noget med hjem, som de ikke har set før, og som kan udvikle sig til at blive det næste store sundhedstiltag inden for mental balance i organisationen.

”Pointen er, at man ikke ved på forhånd, hvad outputtet for konferencedagen er. Jeg kan garantere, at DONG Energy får mindst 80 nye gode idéer med hjem, som de ikke har set før. Så er det op til dem, hvor-dan idéerne kan realiseres, og blive til langvarige permanente løsninger”, afslutter Kirstine Kolling Hansen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583