Et skridt nærmere en grøn fremtid for Asnæsværket

Planen om at gøre Asnæsværket i stand til at fyre med træflis i stedet for kul bliver mere konkret.
Fra venstre: Flemming Funch, Vice President i NovoZymes, Thomas Dalsgaard, Executive Vice President i Thermal Power, Lene Hylling Axelsson, Corporate Vice President i Novo Nordisk, Michael Hallgren, Senior Vice President i Novo Nordisk, Hans-Martin Friis Møller, Direktør i Kalundborg Forsyning og Lars Hansen, Senior Manager og chef for varmesalg i Thermal Power.
Fra venstre: Flemming Funch, Vice President i NovoZymes, Thomas Dalsgaard, Executive Vice President i Thermal Power, Lene Hylling Axelsson, Corporate Vice President i Novo Nordisk, Michael Hallgren, Senior Vice President i Novo Nordisk, Hans-Martin Friis Møller, Direktør i Kalundborg Forsyning og Lars Hansen, Senior Manager og chef for varmesalg i Thermal Power.

Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk, Novozymes og DONG Energy er kommet et skridt nærmere en løsning, hvor Asnæsværket fra udgangen af 2018 kan levere damp, varme og el fra bæredygtig træflis i stedet for kul. Parterne er blevet enige om, hvordan et fremtidigt samarbejde skal se ud, og nu skal de færdiganalysere et koncept, hvor Asnæsværket får bygget et nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg, der skal kobles sammen med de eksisterende anlæg og systemer på Asnæsværket. 

”Jeg er glad for, at vi er blevet enige med vores varme- og dampkunder om et grønt og bæredygtigt koncept, vi skal arbejde videre med. Vi er kommet meget nærmere en løsning, hvor Asnæsværket også i fremtiden skal levere varme og damp til både borgere og virksomheder i Kalundborg,” siger koncerndirektør i DONG Energy, Thomas Dalsgaard.

Parterne har undersøgt forskellige muligheder for at få en mere miljøvenlig varme- og dampforsyning, når de nuværende aftaler med DONG Energy udløber med udgangen af 2017. Der er nu enighed mellem Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Forsyning og DONG Energy om at gå videre med planerne om et nyt flisfyret kraftvarmeanlæg, der bliver en integreret del af Asnæsværket. Dermed får Asnæsværket en ny, men mindre, kedel og turbine, der størrelsesmæssigt passer bedre til fremtidens behov for el, damp og varme.

”For Kalundborg forsyning er det væsentligt at få sikret en god og billig fjernvarmeforsyning til kunderne i Kalundborg, og samtidig medvirke til omstillingen fra fossile brændsler til en bæredygtig løsning,” siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning.

Med et nyt flisfyret kraftvarmeanlæg på Asnæsværket bliver værket i stand til helt at droppe kullene til fordel for bæredygtig træflis, når den skal levere varme til fjernvarmekunderne og damp til virksomhederne.

”Vi er glade for, at vi har fået en aftale, der sikrer en stabil forsyning af damp mange år frem i tiden. Det er vigtigt for os, at dampen bliver fremstillet på basis af biomasse fremfor kul, da det miljømæssigt er en bedre løsning, og samtidig er prisen konkurrencedygtig. Aftalen understøtter symbiosesamarbejdet i Kalundborg og er endnu et godt eksempel på, hvordan godt naboskab og dialog kan skabe stærke resultater til glæde for alle parter. Både Novo Nordisk og Novozymes har allerede konverteret strømforbruget på deres danske produktionssites til grøn strøm fra vindmøller. Konverteringen til grøn damp er endnu et vigtigt skridt mod en endnu mere bæredygtig produktion,” siger Per Magnus Hammer, VP for Sourcing i Novozymes, og Michael Hallgren, Produktionsdirektør Novo Nordisk Kalundborg, der også er formand for symbiosen i Kalundborg.

Nu skal planerne færdiganalyseres, myndighedstilladelserne skal på plads, og endelig skal parterne nå til enighed om nye damp- og varmeaftaler.

Parterne er enige om, at dette er et vigtigt skridt nærmere en aftale om damp- og varmeleverance fra udgangen af 2018, og ser frem til resultatet af analysearbejdet og de fortsatte forhandlinger, som de forventer vil kunne føre til en beslutning om at investere i at bygge et nyt kraftvarmeanlæg på Asnæsværket.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk