Elmarked på vej mod nye tider

I foråret 2016 står det danske elmarked over for gennemgribende ændringer. Netselskaberne vil fortsat spille en helt central rolle. Debatindlæg på Altinget.dk
Knud Pedersen, Vice President i DONG Energy
Knud Pedersen, Vice President i DONG Energy

Rollefordelingen på elmarkedet er klar. Men der er også god grund til at nogle er forvirrede over, hvem der har ansvar for hvad. Det står fast, at de kommercielle handelsselskaber, f.eks. Nettopower og Gul Strøm, køber og sælger el til kunderne, og de skal konkurrere på lige vilkår om kundernes gunst. Siden liberaliseringen trådte i kraft, er der kommet mange nye produkter og tjenester på markedet, og priserne er faldet.

Det står også fast, at netselskaberne har ansvaret for driften af elnettet ud til de enkelte kunder og for at sikre en korrekt måling af elforbruget. Denne opgave er vital for kunderne og for samfundet. Netselskaberne har gennem de seneste år effektiviseret og reduceret deres omkostninger, så her har markedsmodellen også haft en gunstig effekt.

Opdeling skal fremme konkurrencen

Den klare opdeling mellem netselskaber og kommercielle handelsselskaber er en forudsætning for et velfungerende elmarked med konkurrence om at vinde kunder. Netselskaberne er monopoler, og de er typisk ejet af en koncern, som også ejer kommercielle handelsselskaber. Det kan der være en udfordring i, hvis netselskabet ikke er sikret ledelsesmæssig uafhængighed. Det er ledelsens ansvar at sikre, at netselskabet drives uafhængigt af kommercielle interesser i andre koncernforbundne selskaber. Netselskabet skal yde samme service, uanset om kunden vælger den ene eller den anden elleverandør. 

Selskabernes navne og logoer inden for en koncern minder ofte så meget om hinanden, at de fleste ikke lægger mærke til, at der er tale om forskellige selskaber. Derfor kan kunderne ikke se, at netselskaberne fungerer uafhængigt af de kommercielle handelsselskaber. Når kunderne møder DONG Energy Eldistributions montører, f.eks. i forbindelse med udskiftningen af en elmåler, så ved de ikke, at montøren ikke må eller kan svare på spørgsmål om DONG Energy’s kommercielle tilbud. Det skaber forvirring og kan give kunden en dårlig oplevelse.

Velkommen til Radius

Derfor skifter DONG Energy Eldistribution navn til Radius i april 2016. Herefter vil netselskabet fortsat være en del af DONG Energy-koncernen, men der er en klar adskillelse fra DONG Energy’s brand. Vi indfører en navnemæssig adskillelse i forlængelse af flere andre tiltag, der skal sikre at aktiviteter og ansvar holdes adskilt. Vi har eksempelvis opdelt vores kundecenter. Medarbejdere, der tager sig af henvendelser om strømafbrydelser, aflæsning af målere og andre netspørgsmål, er således ikke længere i samme enhed som medarbejdere, der svarer på spørgsmål om DONG Energy’s kommercielle energiservices. 

Samtidig med, at vi ønsker at sikre en konsekvent funktionel adskillelse mellem netselskab og kommercielle selskaber, vil vi gøre det nemt for kunderne at agere på elmarkedet. Den navnemæssige adskillelse sender et klart signal om de forskellige roller.

I foråret tager hele branchen et skridt i den rigtige retning. Den nye markedsmodel, den såkaldte engrosmodel, træder i kraft den 1. april 2016. Herefter har kunderne én indgang til elmarkedet, nemlig elleverandøren – det kommercielle handelsselskab. Elleverandøren skal skrive den samlede regning til kunden og derfor også opkræve betaling for afgifter og betaling til netselskaber. Hvis strømmen svigter, kontakter kunden elleverandøren, som sørger for at sætte kunden i kontakt med netselskabet. Det gør rollerne klarere, og vi ser frem til ændringerne. Og derfor er det også et indlysende valg for os at ændre navn til Radius netop d. 1. april 2016.

Knud Pedersen
DONG Energy Eldistribution

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583