Kronik på vildspor

I en kronik i Poliken den 4. november genfortæller Anders-Peter Mathiesens en række af de misforståelser, som han også har skrevet om i sin bog, Det bedste bud. Lad mig her adressere et par af dem.

Af Martin Barlebo, kommunikationschef i DONG Energy

I løbet af 2012 faldt DONG Energy’s indtjening med 37%, på grund af ændringer på energimarkederne, der betød tab i vores gasforretning. I samme periode steg vores gæld med 29% på grund af omfattende investeringer i vedvarende energi og olie- og gasproduktion. Det gav i 2012 et minus på bundlinjen på fire milliarder kroner. 

Ratingbureauerne krævede, at vi genskabte et sundt forhold mellem indtjening og gæld – ellers ville vores kreditværdighed blive nedgraderet. Det er derfor forkert, når Anders-Peter Mathiasen påstår, at DONG Energy ikke var i krise.

Vi søsatte en handlingsplan, hvor et helt afgørende element var tilførsel af ny egenkapital. Det blev besluttet politisk, at egenkapitalen skulle komme fra private investorer. DONG Energy afholdt et velbesøgt pressemøde i februar 2013 og fortalte, at søgningen efter ny kapital nu blev sat i gang. Vi gennemførte en struktureret proces, hvor investorer rundt omkring i verden blev kontaktet.

DONG Energy’s værdi blev i 2013 vurderet af to uafhængige banker til 31,5 milliard kroner. Goldman Sachs, ATP og PFA leverede det bedste bud, når både pris og villighed til at påtage sig en risiko blev talt med. De indkomne bud blev i August 2015 fremlagt Folketingets Finansudvalg, og udvalgets formand har bekræftet, at der var tale om det bedste bud.

Medarbejdere og ledere i DONG Energy fik mulighed for at investere deres egne penge i DONG Energy. Det gælder også koncernchef Henrik Poulsen, som købte aktier for 6,2 millioner kroner. Der er ikke tale om aktieoptioner, som nævnt i kronikken.

DONG Energy har hurtigere end andre europæiske energiselskaber formået at omstille sin forretning til grøn energi, og som et af få europæiske energiselskaber har vi vækst i indtjeningen. Det understøtter vores fortsatte investeringer i grøn energi. I oktober 2015 besluttede vi at opføre verdens største havmøllepark i det irske hav.

DONG Energy’s stærke kompetencer kommer os alle til gavn, idet den danske stat ejer 59% af DONG Energy. Efter en børsnotering vil staten fastholde en aktiemajoritet i DONG Energy.

Siden finanskrisen i 2008 har den europæiske energiindustri mistet op mod halvdelen af sin værdi bl.a. på grund af lav efterspørgsel på energi. Inden for det seneste år er oliepriserne faldet med 50%, og det betød, at vi i 2014 måtte nedskrive værdien af vores olieforretning med 6,6 mia. kr. Det understreger blot, at energisektoren fortsat er en risikofyldt investering, og at der ikke er nogen garanti for en stor gevinst, når DONG Energy skal børsnoteres.

Anders-Peter Mathiesens kronik bygger på anonyme kilder og sound bites og ikke på regnskabsanalyse og fakta. Det giver et fordrejet billede, som ikke har hold i virkeligheden. På dongenergy.com kan man læse et uddybende notat, hvor vi punkt for punkt forklarer den rette sammenhæng bag Anders-Peter Mathiasens forkerte påstande.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583