Skærbækværket sætter fokus på trafiksikkerhed

Skoleelever får undervisning i, hvordan man omgås store lastbiler i trafikken.

250 elever fra 0. til 6. klasse rykker i disse dage en del af undervisningen ud i skolegården og op i førerhuset på en stor lastbil. Et trafiksikkerhedskurset for de mange børn på Fjordbakkeskolen i Skærbæk er et resultat at en inspirationsworkshop mellem DONG Energy og lokale aktører i Skærbæk.

”I forbindelse med, at vi bygger om på Skærbækværket, så vi kan fyre med træflis fra 2017, har vi tidligere på året inviteret en række aktører til et inspirationsmøde. Målet har været at få ideer til, hvordan vi sætter yderligere fokus på sikkerheden,” siger projektleder Leif Høgh Sørensen, DONG Energy.

Og et af resultaterne af workshoppen er, at DONG Energy i samarbejde med Fjordbakkeskolen afdeling Skærbæk og DTL - Danske Vognmænd nu gennemfører Børneulykkesfondens trafikkampagne, ’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’.  Kurset skal lære børnene, hvordan de omgås store lastvogne i trafikken, og der er særlig fokus på synlighed og opmærksomhed ved højresving.

”Vi er utroligt glade for at samarbejde med det omgivende samfund i konkrete situationer. I dette tilfælde med DONG, hvor de kunne omsætte teori til praksis for vores børn. ”En blind vinkel” bliver pludselig konkret, når det enkelte barn sidder oppe i en lastbil. En god dag for alle børn, hvor der kun har været positive kommentarer fra ansatte, børn og forældre,” siger afdelingsskoleleder Poul Jakobsen fra Fjordbakkeskolen.

Samarbejde forbedre trafiksikkerheden

Børnene har oplevet den kompleksitet en svingmanøvre indeholder, når man sidder bag rattet i en rigtig lastvogn og har fået nogle gode værktøjer til at undgå de farlige situationer.

”Det er godt for trafiksikkerheden, at vi som her kan spille med i en samlet indsats. Vi har i forvejen et glimrende samarbejde i det daglige med Cyklistforbundet og andre organisationer om samspillet mellem den tunge trafik og de bløde trafikanter, som er resulteret i bedre undervisning af chauffører og målrettede kampagner. Begivenheder som denne er et godt supplement,” siger chefkonsulent i DTL - Danske Vognmænd, Frank Davidsen.

Ud over Børneulykkesfondens trafikkampagne gennemfører DONG Energy også trafikkampagner på byggepladsen ved Skærbækværket. De er rettet mod de chauffører, håndværkere og medarbejdere, der kører til og fra byggepladsen, så alle husker at passe godt på hinanden i trafikken og er ekstra opmærksomme på de bløde trafikanter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk