Verdens største test af vindmøllefundamenter er gennemført

DONG Energy og ESG har netop gennemført en af de mest omfattende test af fundamenter nogensinde i havvindmøllebranchen. De foreløbige resultater viser et stort besparelsespotentiale.
Test af fundamenter
Test af fundamenter

Om ESG

ESG er en af Storbritanniens ledende leverandører af test og inspektioner af infrastruktur og har mere end 1.300 ansatte.

DONG Energy og ESG har testet 28 monopæle på to forskellige lokaliteter på land som et led i at udvikle nye designmetoder til havvindmølleparker. Testene er foretaget af det industriprojektet PISA og blev udført for at vurdere og godkende en ny designmetode af vindmøllefundamenter udviklet af den faglige PISA-arbejdsgruppe ledet af Oxford University med deltagelse af Imperial College London og University College Dublin. 

Den akademiske arbejdsgruppe overværede testene hvor hver af de 28 monopæle blev trukket gennem jorden indtil de ikke kunne klare større belastning.

Alastair Muir Wood, Lead Geotechnical Engineer hos DONG Energy og Technical Manager for PISA-projektet, siger: 

"Vi er meget tilfredse med testresultaterne, som bekræfter, at traditionelle designmetoder i disse typer af jord er meget konservative. Resultaterne viser, at vi i vores design af fundamenter ofte har været for generøse med brugen af stål. Der er med andre ord et besparelsespotentiale, som vil være med til at sænke prisen på strøm."

Testen blev udført i Cowden, England, og i Dunkerque, Frankrig. Den lerede jord i Cowden og det tætte sand på Dunkerque-lokationen repræsenterer typiske havbundsforhold i en stor del af Nordsøen. Desuden er de to lokationer tidligere blevet brugt til pæletestaktiviteter, dog overvejende inden for olie- og gasprojektering, så der er allerede en stor mængde data tilgængelig vedrørende jordforholdene.

Kan modstå en belastning svarende til 37 dobbeltdækkerbusser

Bladt og Dansteel leverede monopæle med tre forskellige diametre til testene. Den største monopæl havde en diameter på to meter og var dermed en af de største monopæle, der nogensinde er blevet testet. Under testene blev der anvendt andre instrumenter, herunder fiberoptiske belastningsmålere installeret af Marmota Industries. Der blev udført i alt 28 tests, som først og fremmest skulle undersøge den statiske monotone belastning, men også reaktionen på cyklisk tværgående belastning.

Steve Turner, Project Director fra ESG, der stod for undersøgelserne, siger: 

"PISA-testene har været nogle af de mest krævende tests, vi har gennemført. I den mest omfattende test skulle vi overvåge flere end 250 forskellige måleinstrumenter, mens vi udsatte pælene for en belastning svarende til vægten på mere end 37 af de velkendte dobbeltdækkerbusser."

Eksperterne fra PISA-arbejdsgruppe har nu seks måneder til at analysere de indsamlede data. Deres endelige rapport skal afleveres til projektpartnerne i januar 2016.

Jesper Skov Gretlund, R&D Project Manager, udtaler:

"PISA-projektet er et rigtig godt eksempel på samarbejde på tværs af branchen med det formål at løse et fælles problem. Hvis tykkelsen eller længden på stålpælene kan reduceres med bare en lille brøkdel, ligger der et betydeligt besparelsespotentiale, da vi så vil kunne opføre fundamenter ved hjælp af mindre fartøjer eller ved, at vi kan bruge større møller til de samme fundamenter. Næste udfordring er at analysere alle de indsamlede data med henblik på at forbedre vores metoder og anvende resultaterne i designet af fundamenter."

Denne test har været en del af forskningsprojektet PISA (Pile Soil Analysis), som gennemføres som en branchearbejdsgruppe, der ledes af DONG Energy, og som har deltagelse af RWE, Statoil, Statkraft, SSE, Scottish Power, Vattenfall, Alstom og Van Oord. PISA drives inden for rammerne af Carbon Trust Offshore Wind Accelerator (OWA).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk