Fra biomasse til grøn energi

Novozymes, Novo Nordisk, DONG Energy og Bigadan undersøger mulighederne for at lave biogas baseret på biomasse. Forundersøgelse ventes at vare godt et års tid. Hvis resultaterne fra forundersøgelsen bekræfter de foreløbige analyser, har parterne til hensigt at realisere biogasproduktionen. 

Biogas fra biomasse

Biomasse er organisk materiale, der kan nedbrydes af bakterier, som i denne forbindelse danner metan og kuldioxid. Det er de samme processer, som i sin tid har dannet naturgas over mange år. Biomassen opholder sig ca. en måned i biogasreaktoren ved en temperatur svarende til menneskets kropstemperatur, mens den producerer biogas. Når biomassen er afgasset, anvendes den som gødning på marker, og biogasprocessen medfører at biomassen har en øget gødningsværdi for planterne.
I Kalundborg har Novo Nordisk og Novozymes en stor fabrikspark, hvor der bliver produceret enzymer og insulin, som bliver solgt over hele verden. Biomasse er et restprodukt fra produktionen og genanvendes allerede i dag som gødning på marker og af Novo Nordisk også til biogas i anlæg på Sjælland.

Men nu går et projekt, der undersøger muligheder for også at bruge biomassen til en produktion af biogas i Kalundborg, over i en ny fase. Bigadan og DONG Energy er udvalgt som samarbejdspartnere i undersøgelsen. 

”Det er et spændende projekt, der skal undersøge, om det er en god idé at udnytte biomassen fra vores produktion her i Kalundborg som en kilde til at producere biogas i stor stil. Dét ville kunne betyde, at biomassen både bliver brugt til gødning på marker - og så til grøn energi. Det er ikke kun sund fornuft for miljøet, men også godt rent økonomisk for vores produktion”, siger Gerrit Liebgen, chef for Novozymes’ produktion i Kalundborg, og Michael Hallgren, produktionsdirektør for Novo Nordisk i Kalundborg. 

Parterne gennemfører nu mere detaljerede analyserer af potentialet og søger godkendelse af et nyt anlæg hos relevante myndigheder. Hvis projektet realiseres, skal Bigadan og DONG Energy opføre og eje biogasanlægget, som planlægges placeret tæt på Asnæsværket. Novo Nordisk og Novozymes leverer biomasse fra deres fabrikker i Kalundborg og på Fuglebakken i København. 

”Jeg er stolt af, at Novo Nordisk og Novozymes har valgt Bigadan som samarbejdspartner. Med mere end 30 års erfaring inden for biogasindustrien er jeg overbevist om, at Bigadan er i stand til at leve op til sine nye partneres forventninger,” siger Karsten Buchhave adm. direktør i Bigadan A/S.

For koncerndirektør Morten Buchgreitz, DONG Energy, repræsenterer planerne et skridt i en ny retning i samarbejdet mellem Novo Nordisk, Novozymes og DONG Energy: 
”Vi har et mangeårigt og godt samarbejde. Via vores klimapartnerskaber har vi eksempelvis fundet energibesparelser, der har reduceret virksomhedernes energiomkostninger med millionbeløb. Jeg glæder mig over, at vi kan videreudvikle samarbejdet og gå nye veje”.  

Biogas til 4000 hustande

På et nyt biogasanlæg vil biomassen kunne blive omdannet til biogas, der efterfølgende kan opgraderes til bionaturgas, som er den mest miljøvenlige gas. Den opgraderede bionaturgas vil blive afsat til naturgasnettet. Foreløbige analyser peger på, at der vil kunne produceres seks millioner m3 naturgas om året, svarende til forbruget i cirka 4.000 husstande, hvilket svarer til næsten halvdelen af husstandene i Kalundborg. 

Når biomassen har været igennem biogasanlægget, vil den fortsat kunne blive anvendt som gødning på Sjællandske landbrug, ligesom det sker i dag.  

Parterne forventer at være klar til at træffe den endelige investeringsbeslutning i løbet af et års tid, og sker det, vil anlægget til produktion af biogas fra biomasse kunne være klar til produktion i starten af 2018. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583