220.000 elkunder får klarhed over drift og vedligehold af stikledninger

220.000 elkunder har overdraget deres stikledning til DONG Energy Eldistribution. Det skal være klart og entydigt, hvilken service de kan forvente.
Fra 2001-2010 har cirka 220.000 elkunder taget imod et tilbud om at overdrage ejerskabet af deres stikledning. Det var det daværende elselskab NESA, der tog initiativ til ordningen. Siden 2006 har DONG Energy Eldistribution taget ansvaret for stikledningerne, hvis funktion er at føre strømmen fra elnettet i vejen ind til boligen. 

I denne og næste uge modtager de pågældende elkunder et samlet sæt nye betingelser for drift og vedligehold, og samtidig varsler DONG Energy Eldistribution en abonnementsstigning, så prisen dækker de løbende omkostninger. Prisen er fremadrettet underlagt Energitilsynets kontrol som følge af afgørelser i 2015. 

I 2015 har Energitilsynet således godkendt nye vilkår for stikledninger og metoden for, hvordan DONG Energy Eldistribution fastsætter prisen for ordningen. Stikledningerne drives fremadrettet som en del af det kollektive elnet, og Energitilsynet vil kontrollere, at prisen er i overensstemmelse med selskabets omkostninger til stikledningerne. Godkendelserne er medvirkende til, at der nu kan udsendes et samlet sæt betingelser, som træder i kraft ved årsskiftet.

”Vi ønsker at skabe klarhed for elkunder, der har overdraget deres stikledning, og vi vil sikre, at lovgivningens krav bliver opfyldt. For der skal ikke være tvivl om, hvad man kan forvente af os, når der skal udføres arbejde på stikledningen. Det løbende vedligehold er vores ansvar, vi påviser ledningens placering ved gravearbejder og udskifter den, når den er udtjent,” fortæller Christian Parbøl, DONG Energy Eldistribution.

Ny pris

Fra årsskiftet fastsættes det årlige abonnement ud fra de samlede omkostninger til drift, vedligehold og udskiftning af stikledninger. Disse omkostninger svarer til en pris på 55 kr om året. I dag er prisen 25 kr om året, og prisstigningen vil blive indfaset over to år. Fra årsskiftet er prisen 40 kr og i 2017 vil den være 55 kr.  

Det er kun en del af DONG Energy Eldistributions kunder, der er med i ordningen, og det er ikke muligt at overdrage ejerskabet til stikledningen, hvis man ikke allerede har gjort det:

”Vores kunder uden for stikledningsordningen påvirkes ikke af de nye vilkår. Vi ønsker at stå ved vores ansvar over for den gruppe kunder, der meldte sig ind i ordningen fra 2001 til 2010. Hvis vi pludselig får overdraget et stort antal stikledninger, der skal udskiftes, vil omkostningerne stige markant for alle.” siger Christian Parbøl. 

Med de nye betingelser gøres det nu også klart, at elkunden har mulighed for at træde ud af ordningen og selv overtage ejerskabet og ansvaret for stikledningen. Det vil være gratis at melde sig ud af ordningen, med mindre stikledningen er blevet udskiftet. Hvis det er tilfældet, skal kunden betale et beløb svarende til stikledningens aktuelle værdi ved udtrædelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583