Første fuldskala REnescience-anlæg i UK rykker nærmere

DONG Energy står nu klar med et projektforslag til det første REnescience-anlæg i fuld skala. Anlægget skal efter planen ligge i Manchester-området og håndtere 15 ton husholdningsaffald i timen.

Fakta om REnescience

Ved at behandle husholdningsaffald med enzymer kan REnescience-teknologien omdanne det organiske affald til en biovæske, der kan gøres til biogas og el. Andre dele af affaldet såsom plast og metal bliver renset og sorteret, så de kan genanvendes.
DONG Energy er nået et vigtigt skridt nærmere en kommercialisering af bioteknologien REnescience, som er en teknologi, der ved hjælp af enzymer omdanner bioaffald til biogas og el samt udnytter de resterende dele af husholdningsaffaldet til genanvendelse. Et projektforslag til et REnescience-anlæg i Manchester-området i England ligger nu klar. Anlægget skal kunne håndtere 15 ton affald i timen. 

”Vi offentliggør i dag projektet med en workshop i lokalområdet uden for Manchester, hvor en lang række politiske og industrielle aktører vil deltage. I den efterfølgende høringsproces vil vi afholde offentlige udstillinger og sikre, at alle har mulighed for at blive informeret om projektet og efterfølgende blive hørt i den proces, der nu følger med myndighederne,” siger Flemming Kanstrup, Senior Manager i DONG Energy med ansvar for udviklingen af projektet. 

Designe, bygge, finansiere og drive

Hvis DONG Energy træffer endelig investeringsbeslutning og myndighedsgodkendelserne falder på plads, bliver anlægget det første fuldskala produktionsanlæg med REnescience-teknologien. Planen er, at DONG Energy både skal designe, bygge, finansiere og drive anlægget. Årsagen til, at det første anlæg er planlagt til at ligge i England, er blandt andet, at man i dag ikke udnytter energien i affaldet, men blot kører store mængder affald på losseplads.

”Vi er langt i planlægningen, men vi står stadig med en række opgaver foran os, før anlægget bliver en realitet,” siger Flemming Kanstrup.

Såfremt DONG Energy’s bestyrelse træffer endelig investeringsbeslutning og myndighederne godkender projektet, forventes anlægget idriftsat første kvartal 2017. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk