Grøn energi er vigtig for dansk økonomi

Danmark er det EU-15 land, der har oplevet den største vækst i eksporten af grøn energiteknologi i 2014. Vi skal fastholde en klar kurs og sikre et velfungerende samarbejde mellem myndigheder og industri, hvis vi skal fastholde successen. Debatindlæg i Altinget.

Af Jakob Askou Bøss, Vice President, DONG Energy

Vi eksporterer mere og mere energiteknologi i Danmark. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år ifølge Energistyrelsen med 10,7 procent til 74,4 mia. kr. i løbende priser. Aldrig før, har danske virksomheder, der producerer energiteknologi, eksporteret så meget. Energiindustrien er med hver femte vareeksportkrone er et af de vigtigste danske eksporterhverv og beskæftiger ca. 56.000 mennesker herhjemme.

Vi eksporterer både teknologier til produktion af energi baseret på fossile brændsler og teknologier til produktion af vedvarende energi. Eksporten af teknologier til den fossile del steg med 4,8 procent i forhold til 2013. Eksporten af teknologier til produktion af vedvarende energi steg med 15,4 procent i forhold til 2013.

Dermed har vi bragt os selv i en flot førerposition. Ifølge analysen ”Energiteknologieksport 2014” udarbejdet af Energistyrelsen, Dansk Energi og DI Energi, er Danmark det EU-15 land, der har oplevet den største vækst i eksporten af grøn energiteknologi, og vi er det eneste EU15-land, hvor eksporten af grøn energiteknologi overstiger eksporten af øvrig energiteknologi.

Den førerposition, danske virksomheder har opbygget på energiområdet, hænger tæt sammen med, at Danmark siden 70’erne har været foregangsland på energiområdet. Det har åbnet mulighed for at udvikle og afprøve nye teknologier inden for rammerne af en offentlig regulering, der understøtter modningen af nye teknologier.

Stort potentiale i Europa

EU er det primære aftagermarked af dansk energiteknologi, og potentialet er stort. Frem mod 2035 skal landene i EU udskifte og opbygge, hvad der svarer til omkring 80% af deres nuværende elkapacitet. Det eksportpotentiale kan vi i Danmark udnytte, hvis vi griber det rigtigt an.

Danske energivirksomheder har en lang række interessante eksportvarer på hylderne – uanset om købers interesse udspringer af et ønske om uafhængighed af russisk gas eller bekæmpelse af klimaforandringerne. Vi råder over stærke kompetencer inden for olie og gas, vindenergi, fjernvarme, energieffektivitet, biomasse og intelligent energistyring.

I DONG Energy er vi stolte af at være verdensførende inden for to store vedvarende energiteknologier – havvind og kraftværker fyret med bæredygtig biomasse. Begge teknologier har potentialet til at være grundpiller i et grønnere energisystem – og begge teknologier har et stort eksportpotentiale. I maj nåede vi i DONG Energy op på at have installeret 3.000 MW havvind inden for de sidste 15 år. Det svarer til syv millioner europæeres strømforbrug. Omkring to tredjedele af kapaciteten har vi opført i udlandet.

Vi står i Danmark godt i forhold til at kunne fortsætte eksporten af de løsninger, vi udvikler til en verden, der mere end nogensinde har brug for effektive energiteknologier. Men den danske succes på energiområdet er ikke opstået af sig selv og kan ikke tages for givet.

Hvis Danmark skal fastholde et stærkt energisystem og et omfattende eksporterhverv, skal vi gøre det samme som i årene efter oliekriserne. Vi skal fastholde en klar kurs og sikre et velfungerende samarbejde mellem myndigheder, industri, vidensinstitutioner og kunder. Der vil naturligvis være behov for at justere kursen undervejs, men en klar kurs giver de bedste betingelser for, at tusindvis af danskere også om 10-20 år kan gå på arbejde i en energiindustri, som fortsat er et af Danmarks største eksporterhverv.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk