DONG Energy fremtidssikrer det sjællandske elnet

Avanceret netovervågning skal bidrage til høj forsyningssikkerhed på Sjælland
Der kommer flere varmepumper og elbiler, og forbruget i hjemmene præges af de mange nye enheder til kommunikation og underholdning. Samtidig bliver produktionen af el mere uforudsigelig og svær at styre i takt med, at vi får mere vedvarende energi fra vindmøller og solcelleanlæg i stedet for de store centrale kraftværker. 

Så en fortsat høj forsyningssikkerhed til de nordsjællandske og københavnske forbrugere er afhængig af en anden styring og overvågning af elnettet i området. DONG Energy vil løse udfordringen ved hjælp af et nyt og avanceret overvågningssystem og ved at installere intelligente elmålere. Det nye it-overvågningssystem kaldet DMS (Distribution Management System) er udviklet gennem de seneste år sammen med Schneider Electrics. 

”De fremtidige udfordringer må ikke betyde at vi går på kompromis med sikkerheden, hverken over for personer, anlæg eller leveringskvaliteten til vores kunder. Derfor har vi haft brug for at modernisere og fremtidssikre hele rygraden i vores arbejde med elnettet,” siger Anders Vikkelsø, Vice President i DONG Energy. 

Betydning for fremtidige investeringer i elnettet

Overvågningssystemet vil betyde, at DONG Energy i fremtiden døgnet rundt kan følge belastningen af elnettet og opbygge en detaljeret viden om, hvor og hvornår, der bliver brugt el. Det får også betydning for selskabets fremtidige investeringer.

”Vi kommer til at læse elnettet som en åben bog og meget præcist se, hvor der er strømafbrydelser, hvor nettet er meget belastet, og hvor der ikke forbruges ret meget. I takt med, at vi opbygger en historik på de mange data, kan vi reducere vores omkostninger, idet vi målretter investeringerne endnu bedre. Målinger, databehandling og automatiserede anlæg kommer til at spille en langt større rolle end i dag og vil give os mere fast grund under fødderne, når vi beslutter, hvor vi udbygger elnettet, og hvor det er forsvarligt at udskyde investeringer,” forklarer Anders Vikkelsø. 

I 2017 starter DONG Energy udskiftningen af mere end en million elmålere, og forbrugerne slipper herefter for de årlige selvaflæsninger. De nye målere vil sende aflæsninger hver time, så her opbygger selskabet også ny viden. Endelig vil de nye målere kunne stimulere et mere fleksibelt elforbrug, hvis forbrugeren vælger at lade udvalgte apparater tænde og slukke i takt med, at elpriserne svinger. DONG Energy skal være færdig med at skifte målerne i 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583