Fuld aktivitet på Skærbækværket

Der bliver gravet, støbt, piloteret, svejset og meget mere på Skærbækværket. Omkring 50 mand er i fuld gang med ombygningen.
Ombygningen af Skærbækværket er i fuld gang. Til venstre i billedet kan man se blok 2’s skorsten, som skal have installeret nye røgrør, samt arbejdet med at støbe fundament til de kommende fliskedler. Til højre i billedet kan man se den nye 250 m. lange havnekaj.
Ombygningen af Skærbækværket er i fuld gang. Til venstre i billedet kan man se blok 2’s skorsten, som skal have installeret nye røgrør, samt arbejdet med at støbe fundament til de kommende fliskedler. Til højre i billedet kan man se den nye 250 m. lange havnekaj.

Omstillingen på Studstrupværket

Se hvordan der gøres plads til 65.000 ton træpiller på Studstrupværket

Der er travlhed på Skærbækværket. Renoveringen af værkets 250 meter lange kaj er nu tæt på at være afsluttet, og alt støbearbejde i forbindelse med renoveringen af kajen er gennemført. Nu er entreprenørerne gået i gang med jord- og piloteringsarbejder i området vest for Skærbækværkets blok 3, hvor de forbereder opbygningen af det kommende flislager.

Resterne efter de to askesiloer, der blev væltet med sprængstof i februar måned, er også blevet fjernet, og det har givet plads til at starte opbygningen af fundamentet til de kommende fliskedler.

”Selve kedelmontagen er planlagt til at starte op efter sommerferien, men inden da skal vi montere to nye røgrør i blok 2’s eksisterende skorsten. Røgrørene vil blive løftet på plads i skorstenen ved hjælp af en gigantisk mobilkran, der skal løfte de ca. 16 meter lange røgrørssektioner ned i den 120 meter høje skorsten,” siger projektleder i DONG Energy, Leif Høgh Sørensen, der er ansvarlig for ombygningen af Skærbækværket.

Hvis alt går efter planen, skal de nye røgrør installeres i løbet af en weekend i slutningen af juni med i alt ca. 16 løft. Men ifølge Leif Høgh Sørensen er operationen afhængig af gunstige vind- og vejrforhold, da der skal arbejdes med stor last i 145 meters højde.

Kajen tages i brug

I løbet af juni vil Skærbækværkets nyrenoverede kaj modtage det første skibsanløb, da de første store komponenter til et ny røgkondenseringsanlæg vil ankomme med skib.

”Vi får allerede nu glæde af den nyrenoverede kaj, da vi kan få store komponenter til byggeriet fragtet direkte hertil med skib fra producentens fabrikationshaller. Det giver en kortere montagetid på byggepladsen,” siger Leif Høgh Sørensen.

For tiden har entreprenørerne ca. 50 folk på pladsen i forbindelse med de igangværende aktiviteter.

Leif Høgh Sørensen forventer, at DONG Energy kan begynde idriftsættelsen af anlægget til efteråret 2016, så værket kan levere fjernvarme baseret på flis fra varmesæsonen 2016/17. Hele ombygningen af Skærbækværket, som også inkluderer idriftsættelse og prøvedrift, forventes afsluttet til april 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk