Standard & Poor´s mistolket af Politiken

Der har de seneste dage været en del spekulation i medierne om, hvorvidt DONG Energy havde brug for kapitaludvidelsen, som kom i hus i begyndelsen af 2014. Senest har Politiken 21. april skrevet, at DONG Energy’s salg af 50% af sin selskabets ejerandel i havmølleparken London Array sidste år – som indbragte 5,8 mia. kr. – betød, at der var penge nok i kassen, og at kapitaludvidelsen derfor var unødvendig. Det baserer Politiken blandt andet på kommentarer fra direktør Alf Stenqvist fra ratingbureauet Standard & Poors.

Standard & Poor´s offentliggjorde imidlertid en pressemeddelelse 22. april, hvori bureauet påpeger, at de er blevet tolket forkert. Standard & Poor´s fortæller derudover, at de fastholder, at stabiliseringen af DONG Energy’s rating, som fandt sted den 15. maj 2014, ikke var baseret på en enkelt hændelse, men baseret på en forbedring af DONG Energy’s operationelle og finansielle performance, inklusive genforhandlinger af gaskontrakter, omkostningsreduktioner, frasalg og egenkapitaltilførsel.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Media Relations

Martin Barlebo +45 9955 9552