Tre destillationskolonner installeret på olieterminalen

Se, hvordan den første af tre cirka 50 tons tunge destillationskolonner til olieterminalen i Fredericia kom på plads.

Udvidelsen af råolieterminalen omfatter:

  • etablering af et nyt oliestabiliseringsanlæg til afgasning af de lettere kulbrinter i råolien
  • et gasfraktioneringsanlæg til separation af propan og butan, der har kommerciel værdi, fra de resterende lette kulbrinter
  • et gasbehandlingsanlæg og lagerfaciliteter til flydende propan og butan. 

Om råolieterminalen

Råolieterminalen i Fredericia udvides i forbindelse med opbygning af Hejre-feltet.

DONG Oil Pipe A/S, et datterselskab af DONG Energy, driver rørledningen og olieterminalen i Fredericia og investerer omkring 2 milliarder DKK i udvidelsen af terminalen.

Onsdag 11 marts 2015 blev de første af i alt tre cirka 50  tons tunge destillationskolonner løftet på plads af to kæmpe mobilkraner på DONG Energy’s olieterminal i Fredericia. Destillationskolonnerne skal sikre at den fraseparerede gas, primært fra Hejre-feltet, lever op til salgskravene.

Lars Bach, direktør I DONG Energy:

”Nu begynder anlægget for alvor at tage form, og destillationstårnene er en vigtig del af kernen i den nye gasbehandling, hvor vi fremover vil raffinere gassen, der er udvundet af olien fra specielt Hejre feltet," siger direktør  Lars Bach, DONG Energy.

Senere samme dag blev den anden af de tre kolonner er placeret. Kolonnerne er placeret mellem den nye kedel (tv.) og den eksisterende afgasningstank (th.).

Sådan foregår processen

Da råolien fra Hejre-feltet forventes at have et større indhold af lette kulbrinter sammenlignet med råolien fra de nuværende producenter (DUC), er det nødvendigt at afgasse olien, for at sikre, at den er så stabil, at den kan oplagres. 

Det sker ved at varme olien op til ca. 55 - 70 °C, så gassen skilles fra råolien og råolien stabiliseres. Den udvundne gas sendes igennem et gasfraktioneringsanlæg, som bl.a. kommer til at bestå af to parallelt arbejdende 2-trinskompressorer. Derefter sendes gassen igennem tre fraktioneringstårne, hvor den bliver splittet op i salgsgasserne propan og butan samt ’fuelgas’ bestående af ethan og metan. ”Fuel-gassen” lever ikke op til salgsspecifikationer, men vil indgå i processerne og udnyttes til at forvarme råolien fra Nordsøen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583