DONG Energy indgår et partnerskab om levering af detaljerede vindkort over havmøllepark

​DONG Energy har valgt SmartWind Technologies som leverandør af et banebrydende Dual Doppler-radarsystem til offshore vindmålinger.

Fakta om vores vindforretning

Til dato har DONG Energy bygget næsten hver tredje offshore vindmølle i verden. Virksomhedens ambitioner rækker dog endnu videre, og i 2020 er det vores mål at have installeret 6.500 MW, hvilket er en tredobling i forhold til, hvad virksomheden har bygget indtil nu. DONG Energy er i gang med at opføre yderligere 5 havmølleparker i Storbritannien og Tyskland, og vi vil fortsætte med at udvikle projekterne i vores portefølje for at indfri vores mål for 2020. 

Om SmartWind Technologies: 

SmartWind Technologies er en teknologisk udviklings- og servicevirksomhed, der beskæftiger sig med at levere hardware, software og viden inden for måling og analyse af komplekse vindstrømme i den nedre del af atmosfæren. For yderligere information se 
De to radarer vil blive installeret i 2016 ved kysten tæt på Westermost Rough Havmøllepark. De skal levere dynamiske kort i høj opløsning, som viser, hvordan vinden blæser gennem og omkring havmølleparken. 

Målingerne, som er de første, hvor radarer anvendes til vindmålinger offshore, vil finde sted over en periode på 18 måneder, og fokus vil være på at karakterisere læeffekter mellem vindmøllerne, at måle effektkurver og validere modeller for vindmøllebelastning. Det er en del af forsknings- og udviklingsprojektet BEACon, og projektteamet vil være ansvarlig for at gennemføre testen og demonstrere de nye radarer. 

Ny generation inden for  vindmålingsteknologi

"Dual Doppler-radarer repræsenterer den næste generation inden for vindmålingsteknologi. I modsætning til gængse målesystemer, som f. eks. en målemast eller en lidar, som måler vindhastighed og vindretning på et specifikt sted, giver radarerne os mulighed for hurtigt at scanne vindstrømmen i og omkring en hel havmøllepark med hidtil uset rækkevidde og opløsning," forklarer Nicolai Gayle Nygaard, der er BEACon Technical Manager i DONG Energy.

Han fortsætter: "Det gør det muligt at ændre hele den tilgang, vi har til integrationen af vindmålinger i designet og driften af havmølleparker. BEACon-projektet vil give os værdifuld ny viden, der kan anvendes på tværs af hele vores portefølje for at reducere prisen på energi fra havvind."

Vinddata er en væsentlig omkostningsfaktor

Når vi skal udvikle nye havmølleparker, er vinddata en af de vigtigste drivkræfter bag designet. Ud over deres indvirkning på havmølleparkens produktion påvirker vindforholdene også anlægsinvesteringen gennem designet af fundamenterne. Med vinddata fra BEACon-projektet vil DONG Energy være i stand til at forbedre de antagelser og modeller, som anvendes i forbindelse med optimering af havmølleparkers design og udformningen af vindmøllefundamenter.     

"Det, der især er spændende og udfordrende ved BEACon-projektet, er, at der er mange relaterede områder inden for projektering og teknisk analyse af havvind, som kan få glæde af projektet. Vores forundersøgelse og deraf afledte business case viser en betydelig potentiel indvirkning på adskillige 

omkostningsmæssige faktorer," siger Jesper Skov Gretlund, der er BEACon Project Manager i DONG Energy.

"Radarteknologier er hidtil kun blevet brugt i begrænset omfang i forbindelse med vindmølleparker på land til at fremskaffe detaljerede data, som har gjort os i stand til hurtigt at kunne visualisere komplekse vindstrømme og vekselvirkningen mellem vindmøllerne," siger John Schroeder, der er medstifter af SmartWind Technologies.  

"Dette samarbejde er med til at sikre, at disse målekoncepter også bliver anvendt til offshore vindmålinger, og giver os dermed mulighed for at få data, som er afgørende for, at vi kan nedbringe prisen på energi fra havvind yderligere.  Disse målinger vil ikke alene bidrage til, at vi bedre kan forstå de komplekse vindstrømme i havmølleparker på kort sigt; de vil også give os muligheden for at udvikle fremtidige koncepter, såsom driftsregulering og optimering af havmølleparker," afslutter han. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560