Kraftværkernes rolle i fremtiden

Børsen giver onsdag d. 28/1 i artiklen "DONG: Strømsvigt truer ved lukning af værker" udtryk for, at vi truer med strømsvigt. Det er naturligvis ikke tilfældet.
Børsen giver onsdag d. 28/1 i artiklen "DONG: Strømsvigt truer ved lukning af værker" udtryk for, at vi truer med strømsvigt. Det er naturligvis ikke tilfældet.

Vi er bevidste om vores ansvar og den vigtige rolle, vores kraftværker har i samfundet. Vi truer naturligvis ikke med strømsvigt. Vi er i en god og konstruktiv dialog med Energinet.dk om kraftværkernes fremtid og rolle i det danske energisystem. Vi bidrager konstruktivt til det arbejde, som Energinet.dk har igangsat med inddragelse af en bred vifte af interessenter for at adressere denne problemstilling.

Over hele Europa sker der i disse år en grøn omstilling af energisystemerne. Det er nødvendigt, hvis vi som energisektor skal løfte vores del af ansvaret for at reducere CO2-udledningen. Kraftværkerne har fået en ny rolle i takt med, at elmarkederne er blevet mere internationale og der er kommet mere vedvarende energi i vores system. De skal være vindmøllernes fleksible medspiller, der hurtigt kan træde til, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner, og som lige så hurtigt kan køre ned på helt lavt blus, når behovet for el kan dækkes af sol og vind. Og så skal de samtidigt være i stand til at levere fjernvarme til rigtig mange danske hjem.

I Danmark er det i høj grad lykkedes at få kraftværkerne til at spille sammen med sol og vind for at sikre stabilitet og forsyningssikkerhed. Kraftværkerne spiller en vigtig rolle som regulerbare og fleksible enheder, der kan træde til efter behov. Samtidig udskifter vi kullene med bæredygtig biomasse og gør dermed kraftværkerne til en del af den grønne omstilling. Derfor er vi også overbeviste om, at vores kraftværker har en vigtig rolle at spille i fremtidens elmarked, og at vi fortsat vil kunne levere den forsyningssikkerhed, som er afgørende for det danske samfund.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk