ENVO Biogas Tønder og DONG Energy i 15-årig aftale

Danmarks største biogasanlæg skal levere til DONG Energy. 
Biogasanlægget i Tønder vil være i drift i 2016. På billedet ses et tilsvarende anlæg i Horsens.

Fakta

Bionaturgas er biogas, som er opgraderet til naturgaskvalitet, og dermed kan afsættes til forbrugere via naturgasnettet. 

DONG Energy idriftsatte i 2011 Danmarks første opgraderingsanlæg på Fredericia Centralrenseanlæg, i 2014 blev det næste anlæg idriftsat på Horsens Bioenergi, og primo 2016 starter produktionen fra DONG Energys kommende opgraderingsanlæg på Linkogas a.m.b.a.

DONG Energy kan også som det eneste energiselskab i Danmark levere såvel certificeret vindmøllestrøm fra danske havvindmølleparker som certificeret bionaturgas fra danske biogasanlæg.

ENVO Biogas Aabenraa har i december 2014 modtaget godkendt VVM fra Aabenraa Kommune. Dermed er der taget hul på et tæt samarbejde med Aabenraa kommune og entreprenøren for byggeansøgningen. Samtidig starter forhandlingerne for salget af den producerede bionaturgas på ca. 68 mio. m3.

Den samlede produktion for ENVO Biogas Tønder og ENVO Biogas Aabenraa vil udgøre en betragtelig andel af den årlige danske biogasproduktion. Hvert anlæg vil komme til at producere  ca. 1,3 PJ årligt og for begge anlæg vil den årlig produktion udgøre 2,6 PJ.  Til sammenligning er den eksisterende samlede biogasproduktion i Danmark ca. 4,3 PJ. 
ENVO Biogas Tønder A/S og DONG Energy har den 28. januar 2015 indgået en 15-årig aftale om, at DONG Energy aftager den producerede bionaturgas fra ENVO Biogas Tønder, når anlægget går i drift i 2016. ENVO Biogas Tønder bliver med en årlig biogasproduktion på 68 mio. kubikmeter biogas Danmarks største biogasanlæg. Efter opgraderingsprocessen er resultatet 35 mio. kubikmeter bionaturgas (metan) årligt. Dermed kan forbruget i ca. 24.000 naturgasopvarmede huse dækkes af den producerede bionaturgas.

ENVO Biogas Tønder producerer og opgraderer biogassen, mens DONG Energy afsætter bionaturgassen til forbrugere tilknyttet det danske naturgasnet.

Markerer en vigtig milepæl

Bo Asmussen, administrerende direktør i ENVO Biogas Tønder, udtaler:

”Vi er meget glade for, at endnu en milepæl er nået og for den positive og konstruktive proces med DONG Energy og med vores juridiske rådgiver Mette Bindeballe. Med ENVO Biogas Tønder, og efterfølgende ENVO Biogas Aabenraa, etablerer vi to af Danmarks smukkeste og mest bæredygtige biogasanlæg.” 

ENVOs målsætning er at blive en markant og aktiv spiller for at fremme udviklingen af biogas, både i Danmark og på det internationale marked. 

”Med denne udvikling vil der blive skabt mange nye danske arbejdspladser i lokalområdet over de næste par år. Der vil fra ENVO være fokus på udvikling af biogasanlæg for at øge effektiviteten og fremme udbygningen af biogasanlæg i Danmark og på det internationale marked”, siger Bo Asmussen.

Vigtigt supplement til vindmøllestrøm

Aftalen glæder også Lars Sprogøe Bentzen, Markedsdirektør for Sales B2B DK i DONG Energy:

”DONG Energy har gennem en årrække indgået flere end 130 klimapartnerskaber, og herigennem har vi kombineret vores energirådgivning med levering af certificeret vedvarende energi fra vores havvindmølleparker. ENVO er en ny og ambitiøs aktør på det danske biogasmarked, og produktionen fra ENVO Biogas Tønder vil udgøre en betragtelig del af den årlige danske biogasproduktion. Så med denne aftale styrker vi vores bestræbelser på at kunne levere grøn energi til vores kunder. Bionaturgas gør det muligt for vores gaskunder at afdække sit fulde energibehov med certificeret vedvarende energi.”

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583