DONG Energy køber det tyske offshore vind udviklingsprojekt Borkum Riffgrund West 2

DONG Energy har erhvervet en 100 % ejerandel i det tyske offshore udviklingsprojekt Borkum Riffgrund West 2 fra den tyske vindudvikler Energiekontor AG.
DONG Energy har erhvervet en 100 % ejerandel i det tyske offshore udviklingsprojekt Borkum Riffgrund West 2 fra den tyske vindudvikler Energiekontor AG. Borkum Riffgrund West 2 ligger i umiddelbar forlængelse af udviklingsprojektet Borkum Riffgrund West 1, som allerede er en del af DONG Energy's pipeline. Disse to projekter har en samlet kapacitet på op til 550 MW.

Der er allerede indsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre og drive Borkum Riffgrund West 2, som vil kunne opføres efter 2020, såfremt DONG Energy får nettilslutning, og DONG Energy tager endelig investeringsbeslutning på projektet. Ansøgning om nettilslutning forventes indsendt i 2017/2018.

"Med Borkum Riffgrund West 2-projektet styrker vi nu vores pipeline efter 2020. Det at projektet grænser op til vores andet offshore vindprojekt, Borkum Riffgrund West 1, giver os mulighed for at udnytte en række synergier inden for udvikling, opførelse og drift af projektet," siger Samuel Leupold, der er Executive Vice President i DONG Energy Wind Power.

DONG Energy er også allerede i gang med at opføre Borkum Riffgrund 1 på 312 MW og Gode Wind 1+2 på i alt 582 MW i Tyskland.

Samuel Leupold fortsætter: "Vi har stor tillid til det tyske marked for offshore vindenergi og de fremtidige investeringsvilkår, hvilket købet af dette udviklingsprojekt er et bevis på."

Den tyske regering har et mål om at opføre 15 gigawatt offshore vindenergi inden 2030 for at understøtte overgangen til en elforsyning baseret på vedvarende energi.

Indtil nu har DONG Energy opført cirka en tredjedel af alle havmøller i Europa. Selskabet har opført i alt 2.500 MW, og ønsker at opføre i alt 6.500 MW inden 2020.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations +45 9955 9552