Danmarks største kraftværk bliver grønnere

Ombygning af en af verdens mest effektive kraftværksblokke giver grøn varme til 150.000 husstande i Storkøbenhavn.

Fakta om Avedøreværket

  • Avedøreværket består af to blokke. Blok et er kulfyret, mens blok to er et multibrændselsanlæg, som består af en hovedkedel, der primært brænder træpiller, en halmfyret kedel og to gasturbiner.
  • Avedøreværkets blok to har siden 2002 været i stand til at fyre med biomasse. Mængden af biomasse er gradvist blevet øget gennem årene. I dag kan blokken producere el og varme med op til 100 procent træpiller på hovedkedlen og halm på biokedlen.
  • Avedøreværkets blok to er en af verdens mest energieffektive kraftværksblokke. Op til 94 procent af energien i brændslet bliver udnyttet.

Siden april 2013 har ingeniører og håndværkere været i fuld gang på Avedøreværket. Danmarks største kraftvarmeværk, der ligger uden for København, er blevet grønnere, da man gennem de sidste halvandet år har ombygget den ene af værkets to kraftværksblokke. Ombygningen, som nu er afsluttet, er finansieret af DONG Energy og varmeselskaberne VEKS og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR).

"Vi har tilføjet en ekstra brændselsmølle til værkets blok to, så blokken nu kan køre 100 procent på bæredygtig biomasse. Det betyder, at yderligere ca. 16.000 storkøbenhavnske hjem får grøn varme i radiatoren og yderligere ca. 52.000 husstande får grøn strøm i kontakten," siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

Avedøreværkets blok to øger med ombygningen sin kapacitet på biomasse fra 80 til 100 procent og forventer dermed at producere fjernvarme baseret på biomasse til knap 150.000 københavnske hjem samt strøm svarende til 450.000 husstandes årlige forbrug.

Varmeaftale til 2028

CTR og VEKS indgik i april sidste år en ny varmeaftale med DONG Energy, der gælder for Avedøreværkets blok to frem til 2028. Aftalen udgør et væsentligt bidrag til Hovedstadens ambition om at være CO2-neutral i 2025 og indebærer den netop afsluttede ombygning af blok to. Ombygningen til ca. 100 millioner kroner omfatter blandt andet en ny brændselsmølle og yderligere kapacitet til at transportere træpillerne fra havnen til kedlen. 

Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør i DONG Energy:

"Ombygningen af blok to er endnu et skridt i omstillingen af vores kraftværker. Vores mål er, at mindst halvdelen af den el og varme, der kommer fra vores kraftværker i 2020, vil være baseret på bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas. Det bidrager markant til at nedbringe Danmarks CO2-udledning samtidigt med, at vi sikrer en fortsat høj forsyningssikkerhed så danskerne altid har strøm i kontakten og varme i radiatorerne," siger Thomas Dalsgaard.

Sammenlignet med kul har DONG Energy's brug af biomasse på danske kraftværker alene sidste år sparet klimaet for samme mængde CO2, som mere end 255.000 europæere udleder på et år. I 2013 kom 18 procent af energien fra DONG Energy's kraftværker fra biomasse. Målet er mindst 50 procent i 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk