Bliv kundernes nye talerør

Nu kan kunder i DONG Energy’s elnetselskab stille op til bestyrelsesvalg.

Mere information om valget

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte DONG Energy Eldistribution på 72 10 37 00 eller skrive til valg@dongenergy.dk.

Elnetselskabet DONG Energy Eldistribution opfordrer nu interesserede kandidater blandt forbrugerne til at stille op til bestyrelsen. Der skal vælges tre forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, som i alt består af syv bestyrelsesmedlemmer. Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen på lige fod med resten af medlemmerne.

”Så der er mulighed for at få indflydelse og sætte sit fingeraftryk på beslutninger, der berører elnettets drift og økonomi eller nogle af de mange andre opgaver, som elnetselskabet har ansvaret for,” siger Vice President Knud Pedersen, DONG Energy Eldistribution.

Opstillingen til valget foregår fra 27. oktober til 12. december 2014. Selve valget foregår fra 12. januar til 9. februar 2015.

På dongenergy-distribution.dk/valg kan man læse mere om valget, hvordan man stiller op og de forskellige tidsfrister. Hvis man har brug for yderligere oplysninger, er man velkommen til at kontakte DONG Energy Eldistribution på 72 10 37 00 eller skrive til valg@dongenergy.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583