Det skal koste at forurene 

DONG Energy støtter Verdensbankens kampagne "Putting a price on Carbon". 
I forbindelse med Verdensbankens kampagne "Putting a price on Carbon" har DONG Energy sammen med over 1.000 virksomheder skrevet under på, at der på globalt plan er brug for at sætte en pris på CO2-udledning.
 
En pris på CO2-udledning på globalt plan kan ifølge Jakob Askou Bøss, Vice President i DONG Energy, være med til at fremme investeringer i vedvarende energi:
 
"For at sikre, at investeringer i energibranchen rettes mod CO2-reducerende løsninger, der skal bremse klimaforandringerne, skal investeringsomkostningerne ikke blot reflektere virksomhedernes umiddelbare omkostninger ved at vælge den ene teknologi frem for den anden, men skal også reflektere de langsigtede omkostninger for samfundet. En pris på CO2 skal gøre det attraktivt at investere i CO2-reducerende løsninger." 
 
Den seneste rapport fra FN's klimapanel (IPCC) understreger ligeledes, at et vigtigt tiltag for at begrænse den globale temperaturstigning på to grader er, at man globalt sætter en pris på CO2-udledningen.
 
DONG Energy har et klart mål om at omstille sin energiproduktion og reducere sin CO2-udledning for el- og varmeproduktion med 60% i 2020 sammenlignet med 2006. Derfor foretager selskabet ambitiøse investeringer i offshore vindmølleparker og konverteringer af kraftværker, så de kan fyre med bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas.
 
"DONG Energy er allerede i fuld gang med at omstille sin energiproduktion til mere grøn og vedvarende energi. I 2020 vil 15 millioner europæere få ren elektricitet fra offshore vindparker bygget af DONG Energy. I samme periode vil vi konvertere 50% af vores danske kraftværker til bæredygtig biomasse og gøre de  danske kraftværkers el- og varmeproduktion til en af verdens grønneste," siger Jakob Askou Bøss. 
 

Læs mere om Verdensbankens kampagne her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk