DONG Energy nedsætter ny nomineringskomité

Som følge af ændringerne i DONG Energy A/S' ejerkreds i februar 2014 har DONG Energy nedsat en ny nomineringskomité.

Som følge af ændringerne i DONG Energy A/S' ejerkreds i februar 2014 har DONG Energy nedsat en ny nomineringskomité, som består af følgende: 

  • Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i DONG Energy A/S
  • Jørn P. Jensen, bestyrelsesnæstformand i DONG Energy A/S
  • Peter Brixen, repræsentant for Finansministeriet
  • Martin Hintze, repræsentant for New Energy Investment Sarl.
  • Jesper Hjulmand, repræsentant for SEAS-NVE Holding A/S
  • Carsten Stendevad, repræsentant for ATP

DONG Energy's nomineringskomité udarbejder anbefalinger om valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til DONG Energy's generalforsamling. Nomineringskomiteen består af repræsentanter fra selskabets fire største aktionærer samt selskabets formand og næstformand.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560