Samarbejde mellem Chr. Hansen og DONG Energy giver bonus

DONG Energy har sammen med Chr. Hansen skabt store energibesparelser. Det har betydning for både Chr. Hansen, miljøet og DONG Energy.
Jens Christian Aggerbeck, DONG Energy og projektleder Lars Stern, Chr. Hansen, har arbejdet tæt sammen for at opnå de gode resultater.

Så meget har Chr. Hansen sparet

Chr. Hansen har gennemført fem projekter i perioden fra 2013 til 2014 og opnået en energibesparelse på 5.300 MWh/år. Det svarer til 16% af energiforbruget i forhold til forbruget i 2012.

Tilbagebetalingstiden på de nødvendige investeringer har været under 1 år, og økonomisk set er der opnået en besparelse på omkring 1.500.000 kr./år.

I samarbejde med DONG Energy har den globale leverandør af bioscience-baserede ingredienser til fødevare-, sundheds- og foderindustrien, Chr. Hansen, de seneste 18 måneder reduceret deres energiforbrug, på fabrikken Copenhagen Culture Plant i Avedøre, med cirka 16 procent. Det svarer til en besparelse på over 1,5 millioner kroner. 

Lars Stern, projektleder fra Chr. Hansen, og Jens Christian Aggerbeck, Energirådgiver i DONG Energy, satte sig i 2012 for at finde ud af, hvordan de kunne få samarbejdet til at hænge sammen. Samarbejdet startede med at være koncentreret omkring én produktionslinje, men DONG Energy leverer nu energirådgivning til  alle Chr. Hansens fabrikker i Danmark.

"Vores samarbejde har vilje fra begge sider. DONG Energy har ikke en krone-øre tilgang, og de er ikke ude på at malke koen. Det har givet gode forudsætninger for samarbejdet." siger projektlederen fra Chr. Hansen, Lars Stern.

Klare mål – klare resultater

Jens Christian Aggerbeck og hans team bragte bl.a. erfaringer med fra Novo Nordisk og vurderede, at metoden kunne genbruges hos Chr. Hansen. Derfor startede de med at se på lignende processer på fabrikken, Copenhagen Culture Plant.

"I samarbejde med ECOlab havde vi især fokus på fabrikkens rengøringsprocesser. I stedet for at vaske deres produktionsudstyr i varmt vand, varm syre og varm base, undersøgte vi muligheden for at vaske med koldt vand i stedet," siger han. 

De kiggede samtidig på belysning, isolering af produktionsudstyret og køling hvilket tilsammen har skabt de betydelige besparelser.  

"Vi har ambitiøse mål, og vi handler. De handlinger bliver vi målt på. De store besparelser gavner virksomheden og bidrager til, at opretholde konkurrenceevnen i den danske produktion, idet den bliver langt mere energieffektiv," siger han.

"Det er samtidig med til at løfte en samfundsmæssig vigtig opgave i forhold til de mål, Danmark har sat for at reducere CO2-udslippet. Det er jeg glad for at kunne bidrage med i form af mit arbejde som energirådgiver.”

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583