DONG Energy opfører innovativt sugebøtte-fundament 

Et nyt koncept for havmøllefundamenter er netop opført på havmølleparken Borkum Riffgrund 1 i Tyskland. 

Fakta om suction bucket jacket

Samlet højde: 57m 
Samlet vægt:~850 tons 
Sugebøtterne har hver en diameter på 8m og en højde på 8m. 
Velegnet til havdybder på ~30-60m 
Transport og opførelse i et enkelt løft 
Fremtidens havmøllefundamenter står over for mange udfordringer. Havmølleparkerne opføres længere fra land, på dybere vand og uden, at krav til støjniveauet for opførelse af havmølleparkerne overskrides. Det innovative sugebøttedesign, som DONG Energy har udviklet, er blevet skræddersyet til at imødegå netop disse udfordringer. 

Sugebøttefundamentet består af tre ben, der er svejset sammen i en jacket-struktur, som er placeret oven på tre gigantiske sugebøtter, der forankrer fundamentet til havbunden. Det er en let struktur, som kun kræver et enkelt løft, når fundamentet installeres på havet, hvilket nedbringer installationstiden, og dermed bidrager til at reducere omkostningerne på energi fra møller på havet. 

Det nye fundamentkoncept er udviklet af DONG Energy i samarbejde med Carbon Trust Offshore Wind Accelerator (OWA)-programmet i Storbritannien og markerer begyndelsen på en ny teknologisk æra inden for opførelse af havvindmøller. 

Havmølleparken Borkum Riffgrund 1 i Tyskland er udvalgt til at teste dette fundament på grund af den sandede havbund, hvilket gør installationen af dette koncept til en særlig udfordring. Udfordrende testbetingelser giver nemlig et mere solidt fundament når konceptet skal evalueres.

Tove Feld, Vice President i DONG Energy siger, "Det er en stor dag for os. Vi har nu installeret den allerførste sugebøtte-jacket i havmølleindustrien. Reduktionen af omkostningerne ved offshore vindenergi og vores evne til at håndtere udfordringerne med at opføre havmølleparker længere væk fra kysterne og på dybere vand demonstrer nogle af de muligheder, der er ved dette koncept. 

Det glæder mig også at se, at samarbejdet mellem partnerne i dette projekt, ikke mindst Carbon Trust i Storbritannien, nu belønner sig i form af konkrete resultater."

Tom Delay, administrerende direktør i Carbon Trust siger, "Vi tror på, at innovative fundamentdesign, såsom sugebøtteteknologien, spiller en vigtig rolle i vores bestræbelser på at reducere prisen på energi fra havmøller. Dette fundament er blevet udviklet til serieproduktion og vil reducere omkostninger i alle faser, lige fra design, fremstilling og installation til drift. Demonstrationsforsøg i fuld skala er et afgørende skridt, før et nyt innovativt design kan komme i betragtning til kommercielle projekter. Vi er meget begejstrede for dette design og den indvirkning, som det vil have på industrien, og vi har været meget glade for at samarbejde med DONG Energy og de andre OWA-partnere om at gøre dette demonstrationsforsøg mulig." 

Sugebøttefundamentet er forsynet med et omfattende overvågningssystem, hvor flere end 100 sensorer monteret på fundamentet leverer data.  

Projektpartnerne i OWA, E.ON, Mainstream Renewable Power, Iberdrola/ScottishPower Renewables, Statkraft og Statoil, får fuld adgang til disse data og vil også have fuld indsigt i fremstillingen og installationen af det nye fundamentdesign. Dette vil gøre det muligt for dem at vurdere, om de skal bruge det i Storbritannien. I et særskilt fælles forskningsprojekt mellem Leibniz-universitetet i Hannover, det tyske BAM-institut (Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung) og DONG Energy vil man analysere de indsamlede data. 

I oktober 2014 bliver en vindmølle på 3,6 MW fra Siemens Wind Power installeret ovenpå fundamentet. 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations +45 9955 9552