DONG Energy vinder forsyningspligten i syv nye områder

Fra 1. oktober får DONG Energy forsyningspligten på el i syv nye områder rundt om i Danmark. Det er resultatet af den netop offentliggjorte fjerde budrunde af forsyningspligten.

Fakta om forsyningspligt

Forsyningspligten bestemmer, at elselskaberne har pligt til at levere el til de el-forbrugere, der ikke allerede har en leveringsaftale.

Det drejer sig fx om tilflyttere, kunder, hvor leverandøren har afbrudt forsyningen, fordi kunden ikke betaler sin regning, og kunder, hvis el-leverandør er gået konkurs. Prisen på forsyningspligt-el svarer til markedsprisen plus et pristillæg, der bliver fastsat af Energitilsynet og et såkaldt profittillæg, der varierer fra leverandør til leverandør.

I marts 2013 afvikledes den første budrunde, hvor der kom 46 bud på 24 udbudte bevillinger, primært i Jylland og på Sjælland. Der har været 3 budrunder, og den 4. og seneste budrunde er den sidste. Alle bevillingerne løber til den 1.oktober 2015, hvor loven om forsyningspligt bliver afløst af loven om leveringspligt.

”Vi er glade for at være blandt de billigste el-leverandører i Danmark og byder nye kunder velkomne”, siger privatkundedirektør Louise Hahn.

I alt 19 selskaber bød på de 26 områder, og DONG Energy er det selskab, der har vundet næst flest områder, kun overgået af Energi Nord.

DONG Energy har vundet forsyningspligten i hele Syd- og Vestsjælland samt Lolland Falster, der tidligere var SEAS-NVE’s område, i Hjerting og på Ærø, som tidligere var SE’s områder, Rolfsted, Brenderup og Pårup, der tidligere var Energi Fyns områder og VOS (Vejle Oplands Strømforsyning).

Privatkundedirektør Louise Hahn:

”Vi er tilfredse med at have vundet de syv områder og glæder os til at byde de nye kunder velkomne. Vi har budt fornuftige og konkurrencedygtige priser. Og vi ser frem til at skulle tilbyde el til kunder i områder, vi ikke tidligere har haft kunder i”.

Resultatet af udbudsrunden viser, at DONG Energy er blandt de mest konkurrencedygtige elselskaber i Danmark på forsyningspligtsområdet. DONG Energy har dog tabt forsyningspligten i Hovedstadsområdet og Nordsjælland, der traditionelt har været selskabets område.

Privatkundedirektør Louise Hahn:

”Konkurrencelovgivningen forhindrer os i at byde lavere, end det vi har budt i eget område. Hvis vi kunne, ville vi gerne have budt lige så lave priser i vores eget område, som vi har budt i de andre områder, og med denne pris ville vi også have vundet vores eget område, men konkurrenceloven begunstiger udefrakommende selskaber”.

DONG Energy har budt med en gennemsnitspris på 0,98 øre i alle andre områder end eget og er kun blevet slået af Energi Nords bud på 0,00 øre. Forskellen mellem Energi Nords pris og DONG Energy’s pris svarer til ca. 30 kr. om året for en gennemsnitlig dansk husstand.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583