Alle 77 fundamenter er installeret på den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 1

En vellykket installation af de 77 monopælefundamenter og overgangsstykker blev afsluttet tirsdag, den 29. juli 2014. Veldefinerede arbejdsprocesser og klare faste procedurer sikrede en meget hurtig installation af fundamenterne. 

Om Borkum Riffgrund 1 Havmøllepark

Havmølleparken Borkum Riffgrund 1 består af 78 vindmøller med en samlet kapacitet på 312 MW og er placeret i den tyske del af Nordsøen, 37 km nord for øen Borkum. 77 fundamenter er monopæle med overgangsstykker, og det 78. fundament er en sugebøtte-jacket, der for første gang skal installeres i en havmøllepark. 

Borkum Riffgrund 1 er ejet af DONG Energy, Kirkbi A/S og William Demant Invest A/S.
Havmølleparken Borkum Riffgrund 1 ligger cirka 37 km nord for øen Borkum. 

 "Jeg er meget glad for, at installationen har været vellykket," siger Lys Rhilingers, Offshore Installation Manager i DONG Energy, som er ansvarlig for installation af fundamenterne. Samarbejdet i teamet har været rigtig godt og er blevet mere rutineret i løbet af installationsprocessen. Vi har haft rigtig godt vejr den seneste uger, hvilket har bidraget til, at Det gode vejr, som vi har haft i de seneste uger, har bidraget til, at Pacific Orca, der kan transportere med sin last på fire fundamenter ad gangen, har haft en turnaround* på mindre end fire dage. Dette er næsten en halvering af, hvad vi havde håbet på i planlægningsfasen."

(*Turnaround er den tid, der er medgået, for at laste i Eemshaven, sejle til byggepladsen, installere fire fundamenter og sejle tilbage til Eemshaven.)

Opbevaring af de mere end 600 tons tunge stålfundamenter til havmølleparken.

Der blev i alt forankret 77 af disse monopælekonstruktioner til havbunden. Samtidig blev forbindelsesstykkerne, de såkaldte overgangsstykker, også installeret. Det 78. fundament er en sugebøtte-jacket. Det er en prototype med en trebenet stålkonstruktion med bøttefundamenter, hvor man gør brug af vakuum i forbindelse med installationen, og denne metode vil for første gang blive anvendt i en havmøllepark.


Forberedelse til installationen: Et støjdæmpningssystem anvendes. Denne støjdæmper garanterer, at alle gældende støjniveauer, som er fastsat fra myndighedernes side, overholdes. 

Søren Sørensen, som er Foundation Project Manager med ansvar for installation af monopæle og overgangsstykker, siger: "Vi har truffet den rigtige beslutning om at anvende denne optimerede installationsmetode til støjdæmpning under vandet i forbindelse med pilotering. Denne metode har aldrig været anvendt på denne måde før, og vi har opnået fremragende resultater." 


Så snart fundamentet var installeret på havbunden, løftede en kran det ca. 330 ton tunge og ca. 25 meter høje overgangsstykke op på toppen af fundamentet. Det indeholder en helikopterplatform, stiger og interne og eksterne arbejdsområder. Senere vil overgangsstykket bære tårnet på vindmøllen.

Når Borkum Riffgrund 1 er klar til drift i 2015, vil havmølleparken kunne levere grøn strøm svarende til det årlige strømforbrug hos ca. 320.000 tyske husstande.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560