Hejre: Installationen i Nordsøen er begyndt

292 kilometer nordvest for Esbjerg står det bærende fundament til DONG Energy's Hejre-platform nu solidt plantet i Nordsøen.

Fakta om Hejre-feltet

  • Hejre-licensen ejes af DONG Energy (60%), som er operatør af licensen, og Bayerngas (40%)
  • Vanddybde: 68 m.
  • Reservoirdybde: 5000-6000 m.
  • Reservoirtryk: 1010 bar.
  • Reservoirtemperatur: 160 °C.
  • Første produktion af olie og gas forventes i 2016
  • Feltets reserver er vurderet til cirka 170 millioner tønder olieækvivalenter.
  • Bidraget fra olieproduktionen alene svarer til det dobbelte af Danmarks totale, årlige olieforbrug.
  • Udbygning af Hejre-feltet skaber tæt på 500 permanente arbejdspladser i Esbjerg, Fredericia og København. 
Nu er de første fysiske tegn på en ny platform i Nordsøen på plads. Den 8.400 tons tunge stålstruktur, kaldet jacket, der udgør Hejre-platformens bærende fundament, ankom på sin placering i den danske del af Nordsøen 22. maj, og fredag 30. maj blev det sidste stålrør, der skal forankre fundamentets ben, banket ned i undergrunden. Nu begynder arbejdet med at bore produktionsbrøndene. 

”Det er et fantastisk stykke arbejde, vores folk i projektet og vores leverandører har gjort for, at vi har fået jacket leveret i Nordsøen og installeret. Nu tager vi hul på en ny fase i projektet, hvor vi i den kommende periode skal bore produktionsbrøndene, lægge olie- og gasrørledninger og tilpasse Gorm E-platformen, hvorfra olien sendes ind til fastlandet," siger Flemming Horn Nielsen, landeansvarlig for DONG Energy's danske olie- og gasforretning.

Søsætning på under et minut

Selve søsætningen af jacket fra pram til Nordsøen tog under et minut. Prammen tog vand ind i ballasttankene, så den vippede let, og den enorme stålkonstruktion gled i vandet. De monterede flydetanke og hulrum i konstruktionen holdt den flydende, inden den i en kontrolleret proces blev rejst til lodret position og sænket ned på havbunden.

Næste års store milepæl er installationen af platformens øverste del, der p.t. er ved at blive bygget på et værft i Sydkorea.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560