Største danske olie- og gasudbygnig – se animation

Udbygningen af Hejre-feltet bliver det største olie- og gasprojekt i den danske del af Nordsøen i mange år
Udbygningen af Hejre-feltet bliver det største olie- og gasprojekt i den danske del af Nordsøen i mange år og vil forlænge Danmarks status som selvforsynende med olie og gas.

Feltet ligger i den centrale del af Nordsøen nær den dansk/norske grænse. Udbygningen af Hejre-feltet indeholder installation af en ny produktionsplatform med både beboelses-, brøndhoved- og behandlingsmodul, fem nye produktionsbrønde og separate rørledninger til olien og gassen.

De nye rørledninger skal forbinde Hejrefeltet med Nordsøens eksisterende infrastruktur og dermed bringe den producerede olie og gas sikkert til behandlingsanlæg på land.

Se animationen, der giver et indtryk af, hvordan dette omfattende projekt gennemføres over de kommende år – fra maj 2014 hvor den bærende struktur installeres på havbunden og frem til 2016, hvor Hejre-feltet går i produktion.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560