DONG Energy’s offshore vindmøller sætter nye rekorder

Med en kapacitetsfaktor på 70% i januar og 71% i februar, producerer DONG Energy’s flåde af offshore vindmøller som aldrig før. Selv om vintermånederne som regel er mere blæsende end sommermånederne, er tallene usædvanlige, hvilket især skyldes det arbejde DONG Energy’s medarbejdere udfører offshore.

Fakta

Kapacitetsfaktor: 
Forholdet mellem faktisk energiproduktion på et år og den teoretiske maksimale energiproduktion (100 %) kaldes kapacitetsfaktor.

Tilgængelighed:
Tidsrummet, hvor vindmøllen drejer divideret med det samlede tidsrum, hvor vindmøllen burde producere strøm. Forskellige tidsrum kan trækkes fra, f.eks. i forbindelse med service.

Eksempel:
Hvis en 3 MW-vindmølle producerer 12 mio. kWh årligt, vil kapacitetsfaktoren være: 12000000 kWh / (365 * 24 * 3000kW) = 12000000 / 26280000 = 0.457 = 45,7 %.

En typisk dansk husstand bruger ca. 4000 kWh om året. Den samme 3 MW-vindmølle vil derfor være i stand til at forsyne: (12000000 / 4000 = 3000) 3.000 danske husstande med elektricitet.

"I januar og februar har vi været velsignet med meget og vedvarende vind over vores havmølleparker. Det bidrager naturligvis til den meget høje produktion fra vores vindmøller," siger Michael Simmelsgaard, der er Head of Global Operation i DONG Energy.

Han tilføjer, at det også skyldes det arbejde, som DONG Energy’s medarbejdere udfører offshore for at holde vindmøllerne snurrende og sikre en høj effektivitet. Det kan være en udfordring med begrænset tilgængelighed til møllerne, så det at være på forkant med mulige fejl er afgørende.

"De imponerende resultater kan i høj grad også tilskrives en virkelig solid performance fra de teams, som arbejder dag ud og dag ind med at servicere vores flåde af vindmøller. At sikre en høj grad af tilgængelighed og høj produktion har krævet den fulde opmærksomhed på hvert enkelt komponent i vindmøllerne for at sikre, at de snurrer som de gør, hvilket har været rekordhøjt i januar og februar."

Med yderligere 10 vindmøller nettilssluttet på West of Duddon Sands havmøllepark i Storbritannien i januar og februar, kommer den samlede flåde i Danmark og Storbritannien op på ca. 900 vindmøller. 

Med høje standarder når vi langt på Burbo

Chef for service og vedligehold på DONG Energy’s 90 MW-store Burbo Bank vindmøllepark, Lee Rollason, siger:

"Vi har et godt planlægningssystem for service og vedligeholdelse, som hjælper os med at planlægge arbejdet sådan, at vi kan tage ud til møllerne når det ikke blæser så meget, så vi har maksimal produktion, når vinden blæser meget."

At holde høje standarder hos de operationelle teams betaler sig ikke kun i form af høj produktion fra vindmølleparker. Lee Rollason fra Burbo Banks havmølleparken forklarer:

"Dette site har 25 vindmøller, så den type af fremtidig vedligeholdelse er på nogle måder nemmere at planlægge. Men vi har en meget høj vedligeholdelsesstandard, som betyder, at vi bevarer en høj tilgængelighed for at øge produktionen.  Denne høje standard breder sig også til sundheds- og sikkerhedskulturen på Burbo Bank - den positive teamholdning til sundhed og sikkerhed hjælper til en positiv vi-kan-gøre-det-indstilling hos teamet på tværs af arbejdsopgaverne."

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560