Miljøpris for spildevandsprojekt

DONG Energy's gasbehandlingsanlæg i Nybro har modtaget GREENET's Miljøpris 2013 som anerkendelse af arbejdet med at reducere udledningen af spildevand. 

Fakta

Nybro Gasbehandlingsanlægs spildevandsprojekt har resulteret i en stor energibesparelse for Nybro & Varde Rensningsanlæg: 
 
  • Nybro pumpeforbrug: 3000KWh
  • Varde rensningsanlæg: 9600KWh*
 
*(2010 tal, gennemsnit 1,28KWh/behandler m3)
 

GREENET

GREENET er et frivilligt samarbejde om miljøforhold mellem virksomheder, institutioner og Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommune samt eventuelle andre interessenter. DONG Energy har været med siden 2005.

Hvert efterår kårer GREENET en vinder af Miljøprisen blandt de virksomheder i samarbejdet, som har gjort sig særligt udmærket på miljøfronten.

80 % af det "spildevand" (overfladevand) , som blev ledt fra Nybro til Vardes rensningsanlæg var rent vand. Så hidtil er rensningsanlægget blevet unødigt belastet, og der er brugt unødvendigt meget energi på at "rense rent vand". Det ændrer sig i fremtiden takket være nytænkning og et innovativt spareprojekt.
 
Dags dato er spildevandsudledningen til rensningsanlægget således reduceret med 89%. Reduktionen resulterer i store økonomiske driftsfordele og betydelige energibesparelser for rensningsanlægget. De positive resultater er skabt i et spildevandsprojekt, som medarbejderne på Nybro Gasbehandlingsanlæg startede i 2011. Den årlige energibesparelse svarer til syv tons CO2 udledning eller 2½ hustands årsforbrug af el (4 pers).
 
"Projektet har mere end indfriet vores forventninger, og vi håber, at det er en model, som andre virksomheder kan gøre brug af og derved undgå unødig belastning af miljøet." siger Henrik Bay, leder på Nybro Gasbehandlingsanlæg. 
Overfladevandet var tidligere defineret som "spildevand", men ved dialog med myndighederne og indførelse af nye procedurer ved håndteringen af vandet, er det nu muligt at lede vandet direkte til recipient* frem for til rensningsanlægget.
 
Ved overrækkelsen af Miljøprisen lagde GREENET vægt på, at DONG Energy - Nybro gasbehandlingsanlæg:
  • er på forkant med udviklingen på miljøområdet
  • er aktiv og engageret i miljøarbejde i regionen
  • arbejder løbende med at forebygge forurening og mindske ressourceforbrug. 
*recipient betyder, i spildevands-terminologi, hav, vandløb, nedsivning m.m

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583