Egetæpper er blandt verdens førende i klimavenlige tæpper

Via et klimapartnerskab hjælper DONG Energy tæppevirksomheden Egetæpper med at udvikle og realisere ambitiøse klimastrategier.

Fakta

Egetæpper er blandt de førende i verden, når det kommer til design, udvikling og produktion af unikke kvalitetstæpper med respekt for miljøet.

Egetæppers klimaindsats:
 
Mål:

 • At reducere energiforbrug med 20% i perioden 2006/07 – 2013/14.
 • At reducere CO2-udledning med 20% i perioden 2006/07 – 2013/14.
 • At udvikle og implementere klimastrategisk uddannelsesprogram for sælgere.

Realiseret:

 • Energiforbruget er gennem de sidste fem år nedbragt med godt 50 millioner kWh i alt. Det svarer til en reduktion på 21%. Det er nået ved at implementere energispareprojekter inden for blandt andet ventilation, genbrug af spildevand, opvarmning og belysning. Besparelsen svarer til elforbruget i cirka 2500 danske husstande.
 • Den samlede CO2-udledning er de seneste fem år reduceret med 22% og udgør godt 24.000 tons i alt.Det svarer til den gennemsnitlige CO2-udledning fra 1600 mennesker bosiddende i Danmark.
 • Uddannelsesprogram er udviklet, så Egetæppers sælgere verden rundt er klædt på til at fortælle om Egetæppers klimaarbejde.
   

DONG Energy's klimapartnerskaber

DONG Energy har knapt 150 klimapartnere, og kredsen af partnere spænder lige fra Novo Nordisk og AP Møller Mærsk til Naturmælk, Premier Is og ZOO.


Partnerskabets basismodel består af tre elementer

 • Reduktion af energiomkostninger og virksomhedernes individuelle CO2-udslip.
 • Støtte til investeringer i ny vedvarende energi.
 • Videndeling, netværk og kommunikation.

De enkelte klimapartnerskaber bliver skræddersyet til partnerens individuelle behov. Det kan eksempelvis være løsninger, der involverer klimapartnerens medarbejdere. Det kan være aftaler om udbygning af vindmøller, indkøbsstrategi for energi med mere.


Fra 2010 til 2012 er Egetæppers CO2-udledning reduceret med 4.500 tons. Samtidig er tæppevirksomhedens forbrug af energi nedbragt med godt to millioner kilowatt-timer. Alt sammen et resultat af et frugtbart samarbejde med DONG Energy. ”Vores mål er at sætte fokus på klimastrategi, opnå yderligere energibesparelser og kommunikere mere om vores klimaindsats. DONG Energy hjælper os med at gøre indsatsen endnu mere struktureret, så vi sikrer løbende fokus og fremdrift i klimapartnerskabet," siger Kvalitets- og miljøchef i Egetæpper, Jan Ladefoged.

Med det flotte resultat er tæppevirksomhedens målsætninger indfriet allerede et år før planen, og Egetæpper er i gang med at sætte nye ambitiøse mål for energi- og CO2-reduktionerne i samarbejde med DONG Energy.

DONG Energy sikrer konkurrenceevnen
Gennem et klimapartnerskab opbygger partnerne og DONG Energy en tæt relation, som er af stor betydning for samarbejdet. Derved kan DONG Energy rådgive ud fra et grundigt kendskab til partneren. Det hjælper Egetæpper med at være på forkant i forhold til konkurrenterne.

"Klimapartnerskabet med DONG Energy er med til at sikre, at vi er et skridt foran, så vi er i stand til at imødekomme kundernes ønsker og krav, og samtidigt er det en god forretning for os. Med partnerskabet har vi fået nedskrevet en mission for, hvordan Egetæpper ser ud på miljøområdet om fem og ti år," siger Jan Ladefoged.

DONG Energy sætter ind på flere planer i udviklingen og realiseringen af Egetæppers klimastrategier, fortæller Senior Partnership Manager i Customers & Markets, Mette Lundgren Beck:

"Samarbejdet bygger på tre ben: En løbende proces, hvor vi anviser og gennemfører energibesparelser, dokumentation for at en del af Egetæppers elforbrug reserveres fra vindmøller, samt løbende synliggørelse af Egetæppers klimaindsatser både internt og eksternt”.

Forberedt på fremtiden via et klimapartnerskab
Et klimapartnerskab giver et godt afsæt i forhold til partnernes fremtidige klimamål og er en god anledning til løbende at drøfte nye muligheder og indsatsområder.

Jan Ladefoged ser flere fordele ved klimapartnerskabet med DONG Energy, både nu og i fremtiden:

”Vores løbende fokus på CSR har vist, at klimahensyn og god forretning går hånd i hånd, og samtidig er vi godt forberedt til eventuelt strammere lovgivning på energiområdet,” slutter han.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583