Fra Malta til Maldiverne
– DONG Energy og Schneider Electric i globalt samarbejde om forsyning
til ø-samfund 

Forurenende dieselgeneratorer brummer lystigt på øer rundt i hele verden. Det er dyrt for øboerne, der oven i købet må leve med hyppige strømafbrydelser. DONG Energy og Schneider Electric ser marked for løsninger til fjerne øer, der gerne vil have mere grøn energi og lavere strømpriser.

Fakta

Alene i Europa findes der 286 øer (på cirka 1 km2 med en befolkning på omkring 50 indbyggere), som er afskåret fra fastlandets elnet. Disse isolerede ø-elnet er ofte meget afhængige af diesel, hvilket giver høje elpriser, der påvirkes af svingende oliepriser.

Mange øer arbejder på at erstatte diesel med vedvarende energikilder for at reducere udgifterne og nå deres grønne klimamål. Den største udfordring er at skabe balance i elnettet, så det bliver driftssikkert og stabilt, fordi den vedvarende energi per definition er så ustabil. Det kan sætte begrænsninger for, hvor meget vedvarende energi, der effektivt kan integreres.

Øer uden kabelforbindelser til fastland står over for at skulle investere op mod 50 milliarder kroner de kommende år for at få stabil forsyning og mere grøn energi. DONG Energy og Schneider Electric gør sig klar til at introducere en løsning, der kan afhjælpe den belastede situation for forsyningsselskaber og forbrugere på øsamfund i hele verden.

 DONG Energy har udviklet et it-system kaldet Power Hub, som kan overvåge elsystemet og efter aftale kortvarigt koble bestemte forbrugsenheder ud, når balancen i elnettet er truet. Kombineret med Schneider Electric’s kompetencer og viden inden for styring og overvågning af elnet kan elnettenes stabilitet øges, og øernes forsyningsselskaber vil få lettere ved at integrere mere grøn energi.

Erfaringer fra Færøerne er lovende
 På Færøerne har it-systemet været i drift i lidt mere end et år og antallet af nedbrud er reduceret. I kraft af samarbejdet med Schneider Electric skal systemet nu udbygges og udbredes til øer i hele verden.

»Kort fortalt betyder samarbejdet, at vi kan få industrialiseret vores teknologi , fordi vi får en partner, der kan være med til at løfte teknologien op fra det nuværende niveau til et helstøbt produkt, som en del af en større pakke,« siger Ivan Kristian Pedersen, der er leder af Power Hub Technology hos DONG Energy.


Schneider Electric ser store perspektiver i samarbejdet, fortæller Joe Andersen, Global Business Development Director i Schneider Electric:

”Vores globale ekspertise inden for netværksautomatisering og intelligente løsninger betyder, at vi i fællesskab kan tilbyde en modulopbygget løsning, der kan skræddersys de enkelte øers driftsmæssige udfordringer. Med bl.a. integrerede vejrprognoser og beregninger af belastning af elnettet kan øernes lokale forsyningsselskaber drive bæredygtige og økonomisk velfungerende elsystemer, der er uafhængige af fossile brændsler. Samtidig giver løsningen høj forsynings-sikkerhed, der forhindrer ”black outs” og forstyrrelser i el-distributionen til glæde for indbyggere og industri.”

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583