Elforbrugsfest i juledagene

Der bruges langt mere el i juledagene i de private hjem. Og hos DONG Energy holder man øje med forbruget og de potentielle strømafbrydelser.
Andestegen, brunkagerne og julekæderne i julemåneden får de private danske hjems elforbrug til at stige med cirka 40 millioner kWh. Det svarer til det årlige forbrug i cirka 10.000 parcelhuse. I hele december stiger elforbruget i de danske private husholdninger med, hvad der svarer til cirka 80 millioner kroner, sammenlignet med en normal måned. 

Juleaften er elforbrugsfest

Forbruget topper juleaften, når der er fuldt blus på komfurerne. Der bliver kogt, stegt og bagt for 10,2 mio. kroner mere – eller 6 millioner kWh mere den 24. december sammenlignet med en almindelig torsdag. 

På hverdage i december er der et merforbrug på ca. 900.000 kWh i husholdningerne – eller cirka 1,7 mio. kr. Men også i weekenderne i løbet af julemåneden er der tydeligt mere aktivitet på elfronten i de private hjem, end der plejer at være

DONG Energy overvåger elnettet og sørger for, at der bliver produceret energi til at klare efterspørgslen. El- og gasnettet overvåges døgnet rundt, 365 dage om året. Og det er selvfølgelig inklusiv jul og nytår. En fast vagtplan kombineret med klare procedurer og beredskabsplaner gør, at Hr. og Fru Jensen kan nyde både jul og nytår med varm steg på middagsbordet, el i stikkontakten og gas i fyret.

Leder for elkontrolcenteret i DONG Energy, Søren Pedersen, fortæller her, hvordan en typisk juleaften foregår for dem, der er på vagt:

"Faktisk er der ikke særlige udfordringer i julen, som vi skal tage højde for. Selv om elforbruget er højt, er det ikke noget, vores elsystem ikke kan klare. Der skal nok være strøm til alle. Så som kunde kan man være ganske rolig. Skulle det ske, at alarmen går i centeret, er det kun vores egen julesteg, der bliver kold, mens vi får løst det konkrete problem." 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583