DONG Energy mod madspild

Fakta

EU-politikerne ønsker at gøre 2014 til
"Europæisk år mod madspild"

Oversigt over madspild i Danmark i 2011:
I alt 540.000 tons fødevarer gik til spilde i Danmark i 2011. Omsat til kroner og ører fordeler det sig sådan:


Spild af korn, mel og brød:

 • Detailhandlen: 150 mio. kr.
 • Storkøkkener 110 mio. kr
 • Spild af frugt og grønt:
 • Detailhandlen: 428 mio. kr
 • Primærproduktion: 311 mio. kr.

Spild af mælk, æg og mejeriprodukter:

 • Fødevareindustrien: 202 mio. kr.
 • Storkøkkener: 108 mio. kr.

Spild af kød:

 • Fødevareindustrien: 411 mio. kr.
 • Storkøkkener: 90 mio. kr.
 • Detailhandlen: 73 mio. kr.


Kilde: Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns, Universitet Fødevareministeriet 2011.


Madaffaldets proces fra biotank til biogas

 1. 20 liter madaffald hældes i biotankens kværn og tilsættes 7 % vand, så det ikke bliver til en fast masse.
 2. Det kværnede madaffald ledes via et rør ud til biotankens to beholdere, som kan rumme otte kubikmeter madaffald. Det svarer til otte tons madaffald.
 3. Én gang om måneden kommer slamsugerfirmaet Sydslam og henter madaffaldet. Kantinen i Gentofte har cirka otte tons madaffald om måneden*. Det svarer cirka til 155 gram madaffald og kaffegrums per medarbejder i Gentofte per dag.
 4. Madaffaldet bliver transporteret til Hashøj Biogasanlæg, hvor det bliver bioforgasset og omdannet til el, varme og gødning.


* Et ton madaffald bliver cirka til ca. 1300 kilowatt timer og 130 kubikmeter metangas. Det vil sige, at de otte ton madaffald, som kantinen i Gentofte månedligt får transporteret til Hashøj biogasanlæg bliver til 10.500 kilowatt timer og 1.050 kubikmeter gas. En gennemsnitlig husstands elforbrug ligger cirka på 5180 kilowatt timer om året. Varmeforbruget for en almindelig husstand ligger cirka på 1600 kubikmeter naturgas om året. På et år vil madaffaldet fra kantinen i Gentofte kunne dække 10 husstandes årlige elforbrug og derudover fire husstandes årlige varmeforbrug.


Danskerne smider alt for meget mad i skraldespanden og affaldscontaineren. DONG Energy vil gerne bidrage til at reducere madspild og arbejder med mange initiativer for at optimere produktionen af mad i virksomhedens kantiner og undgå madspild. For Grethe Mittun, chef for DONG Energy's såkaldte inhouse-kantiner* i Danmark, er det vigtigt at sikre en optimal udnyttelse af råvarerne. Hun siger:

"Vores mange initiativer mod madspild betyder blandt andet, at vi undgår at smide cirka 1 ton brødrester ud om året alene i Gentofte-kantinen, fordi vi skiveskærer brødet. Derudover portionsanretter vi, og det gør det muligt at indkøbe mindre mængder og bedre råvarer og sikrer oven i købet et bredere, lækrere sortiment."

DONG Energy har ikke kun iværksat flere initiativer mod madspild i produktionen af mad. Virksomheden har også investeret i en biotank til at kværne madaffaldet, så det kan blive genanvendt som energi.

Skorper, skræller og kaffegrums bliver til grøn energi
På DONG Energy's lokation i Gentofte tester de i øjeblikket en såkaldt biotank, som kværner madaffaldet og tilsætter 7 % vand. Det kværnede madaffald bliver hentet én gang om måneden og kørt til Hashøj biogasanlæg, hvor det bliver omdannet til el, varme og gødning. Erfaringerne fra Gentofte skal vise, om også andre lokationer skal i gang med at genavende madaffald.

Asger Linee, Miljøkoordinator, er manden bag idéen om at benytte en biotank:

"I DONG Energy har vi en 'Waste Management Policy' – altså en politik for, hvordan vi skal behandle vores affald. Det betyder, at vi skal opnå nogle forudbestemte genanvendelsesprocenter. Biotanken medvirker til, at vi faktisk kommer noget højere op end målsætningen for genanvendelse."

Det var dog ikke kun højere genanvendelsesprocenter, der lå til grund for idéen om at anskaffe biotanken. Asger Linee kunne se, at den også ville forbedre arbejdsmiljøet for køkkenpersonalet blandt andet med hensyn til lettere løft i en lavere højde, da biotanken kun kan kværne 20 liter madaffald ad gangen. Før løftede køkkenpersonalet store tunge skraldesække med madaffald i en uhensigtsmæssig højde.

* Inhouse-kantiner betyder, at kantinerne er drevet af DONG Energy's egen kantineledelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk