Vores hjem

Gratis undervisningsmateriale
til 0. og 1. klasse.

Aldrig har der været så meget fokus på klimaet, som der er nu. Klimaforandringerne og deres betydning for klodens fremtid diskuteres alle vegne og hele tiden.

Børnene hører det også, og det kan skabe både bekymring og frygt. Vi vil gerne erstatte frygt med viden og optimisme, for det er forudsætningen for at handle og træffe de klimarigtige valg. Både i den store fælles sammenhæng og i vores egen hverdag.

WWF and Ørsted logoer

Derfor har Ørsted sammen med Verdensnaturfonden WWF og Ordet Fanger udviklet undervisningsmaterialet ’Vores hjem’, der formidler viden om klimaet i børnehøjde og italesætter klimaudfordringer med fokus på løsningerne for en grøn og bæredygtig fremtid.

Undervisningsmateriale til børnehaveklasse og 1. klasse:

Materialet er udviklet til 0. og 1. klasse, men kan i nogle tilfælde også benyttes af 2. klasse. Materialet består af 20 praktiske enkeltstående opgaver, der giver eleverne klimaviden i børnehøjde. Opgaver indeholder klimaeksperimenter, der derigennem giver eleverne viden om vores klima, CO2, drivhuseffekten samt klimaforandringerne – og guider dem til selv at finde løsninger til nogle af de udfordringer, verden i dag står over for.

Eleverne skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning.

Sådan kan du bruge materialet

Materialet kan afvikles over en emne uge, eller opgaverne kan løbende benyttes i undervisningen. Der er angivet tidsestimat på hver opgave.

 

Bestil hele klassesættet

Du kan hente alt materiale i online-boksen nedenfor.

Det fysiske klassesæt består af:

  • Den smukke billedbog ’Er det mit hjem?’ til fælles oplæsning i klassen.
  • Et opgavehæfte til hver elev, der formidler viden gennem sjove og lærende praktiske opgaver.
  • En detaljeret undervisningsvejledning.
  • Et flot diplom til hver elev samt en plakat af vores fantastiske planet, Jorden, til ophængning i klassen

 

Opgavehæfte og undervisningsvejledning er begge udviklet af Ole Haubo Christensen fra VIA og understøtter læringsmålene for 0.- og 1.-klasse.

Klassesættet er klar til undervisning fra uge 37, men kan bruges året rundt.

Spørgsmål skriv til voreshjem@orsted.com

 

Online materiale

 
Børn ved tavle

Gode råd til forældre: Sådan taler du med børn om klimaforandringer