Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).

Denne meddelelse og Tender Offer Memorandum er ikke en opfordring til at deltage i Tilbuddet (som defineret nedenfor) i nogen jurisdiktion, hvor eller til personer til eller fra hvem det er ulovligt at udsende en sådan invitation, eller hvor deltagelse i Tilbuddet i henhold til gældende værdipapirlovgivning er ulovligt. Udsendelsen af denne meddelelse og Tender Offer Memorandum kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov.

Ørsted A/S (’Ørsted’) inviterer hermed ejere af selskabets:

•    500.000.000 euro 2,25 % hybridobligationer med forfald i 3017 (’Obligationerne’; ISIN: XS1720192696)

til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe Obligationerne på de vilkår og under de betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 5. marts 2024 ('Tender Offer Memorandum') (’Tilbuddet'). Tilbuddet er betinget af, at Ørsted gennemfører udstedelsen af nye subordinerede grønne hybridobligationer ('Nyudstedelse'), som Ørsted ligeledes har udsendt meddelelse om i dag. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.

Ørsted vil for de Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet betale en købspris på 98,75 %. Ørsted betaler endvidere påløbne renter på Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet.

I kombination med Nyudstedelsen er formålet med Tilbuddet at refinansiere Obligationerne og proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Obligationer, der er tilbagekøbt af Ørsted i henhold til Tilbuddet, vil blive annulleret og vil ikke blive genudstedt eller videresolgt. Obligationer, der ikke er blevet gyldigt tilbudt og accepteret til tilbagekøb i henhold til Tilbuddet, vil forblive udestående.

Tilbuddet starter i dag, den 5. marts 2024, og udløber kl. 17.00 den 11. marts 2024. Resultatet af Tilbuddet vil blive offentliggjort, så snart det er praktisk muligt den 12. marts 2024. Afregning af Tilbuddet forventes at finde sted den 14. marts 2024.

Ved forespørgsler vedrørende Tilbuddet henvises der til ’dealer managers’ Citi, Danske Bank, HSBC, J.P. Morgan og Morgan Stanley. 

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger for regnskabsåret 2024.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger