Beslutninger på den ordinære generalforsamling 2024 i Ørsted A/S

Ørsted A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:

Den reviderede årsrapport for 2023 og dækning af underskud

  • Den reviderede årsrapport for 2023 blev godkendt.
  • I overensstemmelse med bestyrelsens forslag bliver der ikke udbetalt udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2023.

Decharge, vederlag og valg

  • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
  • Vederlagsrapporten for 2023 blev godkendt.
  • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for 2024, som forbliver uændret i forhold til vederlaget for 2023, blev godkendt.
  • Lene Skole og Andrew Brown blev valgt som henholdsvis ny formand og ny næstformand for bestyrelsen, og Dieter Wemmer, Peter Korsholm, Julia King og Annica Bresky blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
  • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger