Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 i Ørsted A/S

Den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S afholdes tirsdag den 5. marts 2024 kl. 10.00 på Bella Sky Conference & Event, Martha Christensens Vej 10, indgang 3, 2300 København S.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
•    Godkendelse af årsrapporten for 2023 og dækning af underskud.
•    Vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2023.
•    Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
•    Valg af og vederlag til bestyrelsesmedlemmer.
•    Valg af revisor.

Dagsordenen er beskrevet nærmere i vedlagte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Den 7. februar 2024 meddelte Ørsted, at Thomas Thune Andersen ikke ønsker genvalg som bestyrelsesleder. Endvidere har Jørgen Kildahl meddelt, at han ikke genopstiller. Alle øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg og forventer at søge genvalg.

Overvejelser om bestyrelsens sammensætning pågår. Det har ikke været muligt at afslutte processen forud for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, men bestyrelsen vil offentliggøre sin indstilling om valg af bestyrelsesmedlemmer og den fremtidige sammensætning af bestyrelsen inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com  

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger