Ny formand og næstformand for bestyrelsen i Ørsted A/S

Ørsteds bestyrelse indstiller Lene Skole som ny formand og Andrew Brown som ny næstformand for bestyrelsen i Ørsted A/S.

Den 7. februar 2024 meddelte Ørsted, at Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand for Ørsted A/S, har besluttet ikke at søge genvalg på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2024.

Thomas Thune Andersen har været bestyrelsesformand for Ørsted A/S i ti år, og med henblik på at finde en efterfølger til posten har Nominerings- & Vederlagskomitéen i Ørsted A/S vurderet de bedste scenarier for Ørsted, herunder gennem evaluering af interne og eksterne kandidater.

Baseret på dette arbejde, og efter Thomas Thune Andersen den 7. februar 2024 informerede bestyrelsen om sin beslutning om at træde tilbage på den kommende ordinære generalforsamling, konkluderede bestyrelsen, at de bedste kandidater til stillingen som henholdsvis ny bestyrelsesformand og -næstformand er henholdsvis Lene Skole og Andrew Brown.

Lene Skole har et indgående kendskab til Ørsted og har siden 2015 været næstformand for bestyrelsen i Ørsted A/S. Ørsteds netop offentliggjorte forretningsplan frem mod 2030 blev udarbejdet i samarbejde mellem koncernledelsen og bestyrelsen, og Lene Skole er derfor fuldt dedikeret til at gennemføre planen. Lene Skole er i dag administrerende direktør i Lundbeckfonden og har betydelig erfaring som bestyrelsesmedlem.

Andrew Brown har været i energibranchen hele sin karriere og var senest administrerende direktør for det portugisiske energiselskab Galp SA. Han blev medlem af bestyrelsen i Ørsted A/S i 2023 og fungerer i øjeblikket også som midlertidig koncerndriftsdirektør – en stilling, som han fratræder i slutningen af marts 2024.

Efter bestyrelsen nåede denne konklusion, har Lene Skole afklaret sin mulighed for at være til rådighed som bestyrelsesformand, og dette er nu bekræftet.  

Bestyrelsen foreslår derfor, at Lene Skole vælges som ny bestyrelsesformand, at Andrew Brown vælges som ny bestyrelsesnæstformand, og at Annica Bresky, Julia King, Peter Korsholm og Dieter Wemmer genvælges som bestyrelsesmedlemmer på den kommende ordinære generalforsamling den 5. marts 2024. Oplysninger om de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, erfaring og særlige kompetencer fremgår af det vedlagte tillæg til indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand for Ørsted A/S, siger:
"Jeg har arbejdet tæt sammen med Lene i mange år, og i forbindelse med min fratræden er jeg meget glad for, at evalueringen af kandidaterne har bekræftet, at Lene er det bedste valg til posten som bestyrelsesformand og til at gennemføre den netop offentliggjorte forretningsplan sammen med resten af bestyrelsen og koncernledelsen."

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger for regnskabsåret 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger