Ørsted ændrer i koncernledelsen

Efter gensidig aftale forlader to medlemmer af koncernledelsen Ørsted med øjeblikkelig virkning: koncernøkonomidirektør Daniel Lerup og koncerndriftsdirektør Richard Hunter. Ørsted har indledt en proces med henblik på at finde en ny koncernøkonomidirektør og en ny koncerndriftsdirektør og forventer, at processen vil blive afsluttet så hurtigt som muligt i 2024.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger:
"Ligesom resten af branchen oplever Ørsted udfordrende og ustabile markedsforhold. Derfor er bestyrelsen og jeg blevet enige med vores nuværende koncernøkonomidirektør og koncerndriftsdirektør om, at vi har brug for nye og anderledes kompetencer til at lede økonomi- og EPC & Operations-funktionerne for at understøtte Ørsteds videre rejse. Jeg vil gerne takke både Daniel Lerup og Richard Hunter for deres indsats for Ørsted. Jeg har sat pris på at arbejde sammen med dem begge i de seneste år og ønsker dem alt det bedste fremover."

Midlertidig ledelse
Nuværende Executive Vice President og regionsdirektør for Europa, Rasmus Errboe, vil fra og med i dag midlertidigt fungere som koncernøkonomidirektør og medlem af direktionen. Rasmus Errboe har siden 2012 haft forskellige lederstillinger i Ørsted, herunder som økonomidirektør for Ørsteds havvindforretning. Sammen med økonomifunktionen og koncernledelsen kommer Rasmus Errboe til at stå i spidsen for Ørsteds arbejde med at understøtte sin kapitalstruktur og sit langsigtede fokus på at fastholde sin kreditvurdering. Mens Rasmus Errboe midlertidigt fungerer som koncernøkonomidirektør, vil Olivia Breese fungere som regionsdirektør for Europa, samtidig med at hun fortsætter i sin nuværende rolle som Senior Vice President og direktør for Power-to-X i Ørsted.

Andrew Brown, som er medlem af Ørsteds bestyrelse, er blevet udpeget til midlertidig koncerndriftsdirektør og medlem af koncernledelsen, forventeligt indtil den 1. marts 2024. Andrew Brown har omfattende international ledelseserfaring fra ledende stillinger i store globale organisationer såsom Shell og senest som administrerende direktør i det portugisiske energiselskab Galp. Andrew Brown skal sammen med EPC & Operations-teamet sikre et fortsat fokus på at håndtere leveringen af vores EPC-projekter og samtidig yderligere fremme og implementere en styrket strategi for projektledelse og forsyningskæde, så den afspejler den forventede udvikling i branchen.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger for regnskabsåret 2023 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger