Beslutninger på den ordinære generalforsamling 2023 i Ørsted A/S

Ørsted A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:

Den reviderede årsrapport for 2022 og fordeling af overskud

  • Ørsteds reviderede årsrapport for 2022 blev godkendt.
  • Udbetaling af udbytte på 13,5 kr. pr. aktie blev godkendt.

Decharge, vederlag og valg

  • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
  • Vederlagsrapporten for 2022 blev godkendt.
  • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for 2023, som forbliver uændret i forhold til vederlaget for 2022, blev godkendt.
  • Generalforsamlingen genvalgte Thomas Thune Andersen som formand for bestyrelsen, Lene Skole som næstformand for bestyrelsen og Jørgen Kildahl, Dieter Wemmer, Peter Korsholm og Julia King som øvrige medlemmer af bestyrelsen. Annica Bresky og Andrew Brown blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
  • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger