Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 i Ørsted A/S

Den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S afholdes tirsdag den 7. marts 2023 kl. 10.00 på Bella Sky Conference & Event, Center Boulevard 5, indgang 3, 2300 København S.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  • Godkendelse af årsrapporten for 2022 og anvendelse af overskud.
  • Vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022.
  • Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
  • Valg af og vederlag til bestyrelsesmedlemmer.
  • Valg af revisor.

Dagsordenen er beskrevet nærmere i vedlagte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Lynda Armstrong og Henrik Poulsen ønsker ikke genvalg, og bestyrelsen foreslår, at Annica Bresky og Andrew Brown vælges som nye bestyrelsesmedlemmer.

Om indstillingen af Annica Bresky og Andrew Brown siger Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Ørsted A/S:

"Vi har indstillet to meget stærke kandidater til bestyrelsen. Annica Bresky har omfattende industriel og ledelsesmæssig erfaring fra globale børsnoterede virksomheder samt indgående viden om omstilling til og udvikling af politikker inden for bæredygtighed i EU-regi og globalt. Andrew Brown har omfattende international ledelseserfaring fra ledende stillinger i store globale organisationer, driftsorganisationer og projekter, senest som administrerende direktør i det portugisiske energiselskab Galp. Jeg ser frem til at byde dem velkommen. Jeg vil også gerne takke både Lynda Armstrong og Henrik Poulsen for deres store indsats i bestyrelsen gennem de seneste år."

Oplysninger om de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, erfaring og særlige kompetencer er vedhæftet denne indkaldelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger