Ørsteds finanskalender for 2023

Ørsted har planlagt følgende datoer for regnskabsmeddelelser og ordinær generalforsamling:

23. januar 2023: Frist for aktionærerne for indlevering af emner til dagsordenen for den ordinære generalforsamling

1. februar 2023: Årsrapport for 2022

7. marts 2023: Ordinær generalforsamling

8. marts 2023: Ørsted-aktier forventes handlet uden udbytte

10. marts 2023: Forventet udbetaling af udbytte

3. maj 2023: Delårsrapport for første kvartal 2023

10. august 2023: Delårsrapport for første halvår 2023

1. november 2023: Delårsrapport for de første ni måneder af 2023

De finansielle rapporter forventes offentliggjort omkring kl. 8.00 på de nævnte dage.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger