Ørsted implementerer ny organisationsstruktur og ændrer i koncernledelsen for at fremme global vækst. Martin Neubert træder tilbage og forlader Ørsted ved udgangen af oktober

For at fortsætte med at drive virksomhedens vækst under de stadigt skiftende krav på de lokale markeder og samtidig udnytte de synergier, der er i en global organisation, har Ørsted besluttet at implementere en ny organisationsstruktur og foretage ændringer i koncernledelsen.

Den nuværende virksomhedsstruktur med en organisering i området Commercial og forretningsområdet Onshore vil blive erstattet af tre regioner: Europa, Amerika samt Asien og Stillehavsområdet (APAC). Alle kommercielle aktiviteter vil være samlet i disse tre regioner, og de vil alle være repræsenteret i koncernledelsen. Vores Power-to-X-organisation (P2X) vedbliver med at være et globalt forretningsområde. EPC, Operations & IT vil fortsat være global med delvist regionaliserede driftsaktiviteter.

Mads Nipper, Ørsteds administrerende direktør og koncernchef for Ørsted, siger: "Vi oplever hidtil usete politiske ambitioner for og muligheder på markedet for vedvarende energi. Men det er også blevet stadigt mere komplekst at manøvrere på markeder med lokale krav, nye kundebehov, ændret kundeefterspørgsel og et skifte hen imod integrerede energisystemer samt, ikke mindst, benhård konkurrence. Derfor ønsker vi at komme endnu tættere på markederne og vores kunder, og vi integrerer derfor vores organisationer inden for havvind og vedvarende energi på land. Samtidig flytter vi flere af vores beslutninger ud i de lokale markedsorganisationer for at sikre mere enkle og hurtigere beslutningsprocesser."

Ændringer i koncernledelsen
De nye medlemmer af koncernledelsen er:

  • Rasmus Errboe (Executive Vice President og regionsdirektør for Europa)
  • David Hardy (Executive Vice President og regionsdirektør for Amerika)
  • Per Mejnert Kristensen (Senior Vice President og regionsdirektør for APAC)
  • Olivia Breese (Senior Vice President og direktør for Power-to-X-forretningen)
  • Anders Zoëga Hansen (Senior Vice President og direktør for Legal)
  • Ingrid Reumert (Senior Vice President og direktør for Global Stakeholder Relations).

Neil O'Donovan, nuværende administrerende direktør for Ørsteds Onshore-forretning og medlem af koncernledelsen, får en ny rolle i koncernledelsen som Executive Vice President og direktør for Strategy, Portfolio & Partnerships.

Der er ingen ændringer i forhold til koncernchef og administrerende direktør Mads Nipper, koncernøkonomidirektør Daniel Lerup, HR-direktør Henriette Fenger og driftsdirektør Richard Hunter, som alle fortsat vil være en del af koncernledelsen.

Den registrerede direktion består fremadrettet af Ørsteds administrerende direktør, koncernøkonomidirektør og HR-direktør.

Martin Neubert træder tilbage og forlader Ørsted ved udgangen af oktober
I forbindelse med den omstrukturering, vi offentliggør i dag, vil Executive Committee-forretningsområdet Commercial blive nedlagt, og Martin Neubert har besluttet at benytte lejligheden til at træde tilbage som kommerciel direktør og viceadministrerende direktør og forlade Ørsted efter næsten 15 år i virksomheden.

Martin Neubert siger: "Det har været et privilegium og en fantastisk rejse at få lov til at være en del af Ørsteds meget succesfulde omstilling fra at være et dansk forsyningsselskab, der hovedsageligt producerede energi baseret på fossile brændstoffer, til en global leder inden for grøn energi. Det har været helt fantastisk at være med til at opbygge havvindforretningen i Ørsted til den verdensførende position, den har i dag, og at udvikle P2X som et nyt vækstområde for Ørsted. Jeg ser denne omstrukturering som det naturlige næste skridt for Ørsted, og jeg er enormt glad for, at denne udvikling også betyder, at Ørsted kan forfremme dygtige interne talenter til at varetage de nye forretningsfunktioner i koncernledelsen. Som en naturlig følge heraf har jeg konkluderet, at det var det rigtige tidspunkt for mig til at træde tilbage og bruge min tid og mine kræfter på at undersøge, hvilke nye og spændende udfordringer jeg skal forfølge som det næste skridt i min karriere uden for Ørsted."

Mads Nipper siger: ”Jeg har stor respekt for og forstår til fulde Martins beslutning om at gribe muligheden for at tage næste skridt i hans imponerende karriere. I de seneste 15 år har Martin spillet en central rolle i Ørsteds grønne omstilling og i at positionere virksomheden som den globale leder inden for havvind. Det har været et fantastisk partnerskab, og jeg har lært meget og virkelig nydt at arbejde sammen med Martin de seneste to år. På vegne af bestyrelsen og mine kolleger i koncernledelsen vil jeg gerne udtrykke vores store taknemmelighed for det store bidrag, han har ydet i sin tid hos Ørsted, og ønske ham alt det bedste fremover.”

Organisationsændringerne træder i kraft d. 1. november 2022.

Ørsted vil fortsat rapportere i de følgende tre segmenter i regnskabet: Offshore, Onshore og Bioenergy & Other.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52
mabar@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger