Ørsted får kontrakt på verdens største havvindmøllepark

Det britiske erhvervs- og energiministerium har tildelt en differencekontrakt til Ørsteds havvindmøllepark Hornsea 3. Kontrakten blev tildelt til en inflationsindekseret afregningspris på GBP 37,35 pr. MWh i 2012-priser.

Hornsea 3 får en kapacitet på 2.852 MW og vil kunne producere billig, grøn energi til at forsyne 3,2 millioner husstande i Storbritannien med strøm. Havvindmølleparken vil dermed yde et markant bidrag til den britiske regerings ambition om at have 50 GW havvind i drift inden 2030 som et led i sin energisikkerhedsstrategi. 

Hornsea 3 kommer til at spille en central rolle i den igangværende udvikling af en større,  bæredygtig og konkurrencedygtig forsyningskæde i Storbritannien, som skal understøtte den næste fase i landets succeshistorie inden for havvind. Ørsted har allerede meldt ud, at man har indgået en aftale til mange millioner pund med SeAH Wind om, at Hornsea 3 bliver den første og største kunde hos SeAH’s monopælfabrik i Teesside, hvilket understøtter SeAH’s beslutning om at investere i etableringen af en ny og globalt konkurrencedygtig monopælfabrik i Storbritannien.

Hornsea 3 kommer til at yde et markant bidrag til Ørsteds ambition om at installere 30 GW havvind globalt inden 2030. Ørsted har for nuværende ca. 7,5 GW havvind i drift, ca. 3,5 GW under opførelse og har fået tildelt projekter på yderligere næsten 11 GW, herunder Hornsea 3. 

Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør i Ørsted, siger: "Havvind viser sig endnu engang som en kilde til lokalt produceret grøn energi i stor skala, der vil hjælpe Storbritannien med at indfri sine klimamål og øge sin energiuafhængighed, samtidig med at der skabes lokale arbejdspladser og industriel udvikling.” 

”Vi har stadig stort fokus på at sikre finansiel disciplin. Aftageprisen er inflationsindekseret, og kontrakten giver en vis fleksibilitet i forhold til markedspriseksponering. Vi har allerede sikret kapacitet hos nøgleleverandører for ca. to tredjedele af Hornsea 3’s CAPEX. Desuden kan vi skabe betydelige synergier ved at have en global porteføljetilgang til indkøb og ved at udnytte Hornsea 3’s størrelse og placering tæt på vores eksisterende havvindmølleparker ud for den britiske østkyst, hvor vi har en samlet kapacitet på næsten 4 GW." 

Hornsea 3 kommer til at ligge 160 km ud for kysten ved Yorkshire i det nordøstlige England, og havvindmølleparken forventes idriftsat i 2027. Når Hornsea 3 begynder at producere strøm, får Ørsteds Hornsea-område – der består af havvindmølleparkerne Hornsea 1, 2 og 3 – en samlet kapacitet på mere end) 5 GW, hvilket gør den til verdens største havvindområde med en produktion, der svarer til ca. 5 millioner britiske husstandes elforbrug. 

Duncan Clark, regionsdirektør for Storbritannien i Ørsted, siger: "Dette er endnu en milepæl for havvind i Storbritannien. Hornsea 3 vil ikke alene levere billig, grøn energi til millioner af husstande i Storbritannien, den kommer også til at skabe tusindvis af gode arbejdspladser og tilføre investeringer for milliarder af pund til Storbritanniens forsyningskæde inden for havvind."

Han fortsætter: "Skiftende regeringer fortjener stor ros for at have leveret den lovgivningsmæssige og politiske sikkerhed, som fortsat gør det attraktivt at investere i havvind – alene Ørsted forventer at foretage yderligere investeringer i Storbritannien for omtrent 14 milliarder britiske pund inden udgangen af dette årti. Det har gjort det muligt at nedbringe omkostningerne til havvind hurtigt og skabe den blomstrende industri, den er i dag. Private virksomheder forventes at investere 155 milliarder britiske pund i havvind at ansætte næsten 100.000 mennesker i industrien inden udgangen af 2030."

Han tilføjer: "Det er nu mere nødvendigt end nogensinde før at videreudvikle den vedvarende energi. Ikke kun for at håndtere de stigende trusler fra klimaforandringerne, men også for at øge energiforsyningens stabilitet og robusthed. Vi ser frem til at samarbejde med den britiske regering og kolleger i branchen om at sætte yderligere skub i udbygningen af havvind."

Hornsea 3 vil i byggefasen understøtte op til 5.000 arbejdspladser, og i den lange driftsfase derefter vil der yderligere komme op til 1.200 permanente arbejdspladser, dels direkte på havvindmølleparken og dels i forsyningskæden. Hornsea 3 skal drives fra Ørsteds drifts- og vedligeholdelsescenter i Grimsby. 

Hornsea-området omfatter også Ørsteds Hornsea 4-projekt, der forventes at få en kapacitet på ca. 2,6 GW. Hornsea 4 er i øjeblikket i planlægningsfasen, og myndighederne forventes at træffe beslutning om projektets godkendelse i starten af 2023.

Om kontrakten
Ørsted skal opføre Hornsea 3, herunder transmissionsanlæggene (dvs. offshore- og onshoretransformerstationer og eksportkabler). Når havvindmølleparken er fuldt idriftsat, frasælger Ørsted transmissionsanlæggene til en ny ejer i overensstemmelse med britisk lovgivning. Ørsted forventer at træffe endelig investeringsbeslutning om Hornsea 3 inden for 18 måneder og muligvis allerede inden udgangen af 2022.  

Kontrakten til Hornsea 3 er en tovejsdifferencekontrakt, der løber i op til 15 år fra havvindmølleparken sættes i drift, hvilket forventes at ske i 2027. Afregningsprisen er inflationsindekseret frem til og igennem hele CFD-perioden. Den nominelle startpris pr. MWh opgøres på baggrund af afregningsprisen plus den akkumulerede inflation fra 2012, indtil CFD’en træder i kraft. Når CFD’en ophører, vil Hornsea 3 modtage markedsprisen for strøm eller indgå nye elkøbsaftaler. 

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds forventninger til regnskabsåret 2022 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.
    
Fakta om Ørsteds havvindmølleparker i Storbritannien
Ørsted har til dato investeret ca. 14 milliarder britiske pund i Storbritannien og forventer at investere yderligere 14 milliarder pund inden udgangen af indeværende årti. Ørsted ejer helt eller delvist følgende havvindmølleparker i Storbritannien, der har en samlet kapacitet på 6,2 GW:

•    Hornsea 2 (2022), 1.320 MW
•    Hornsea 1 (2019), 1.218 MW
•    Walney Extension (2018), 659 MW
•    Race Bank (2018), 546 MW
•    Burbo Bank Extension (2017), 258 MW
•    Westermost Rough (2015), 210 MW
•    West of Duddon Sands (2014), 389 MW
•    London Array (2013), 630 MW
•    Lincs (2013), 270 MW
•    Gunfleet Sands demoprojekt (2013), 12 MW
•    Walney (2012), 367 MW
•    Gunfleet Sands (2010), 173 MW
•    Burbo Bank (2007), 90 MW
•    Barrow (2006), 90 MW

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Group Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com  

UK Media Relations
Paul Haines
+44 788 014 9088
pauha@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com  

Om Ørsted A/S

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger