Ørsted kommenterer på spekulationer i medierne vedrørende et køb af den fransk/tyske onshore-forretning Ostwind

Som svar på spekulationerne i medierne kan Ørsted bekræfte, at man er i afsluttende stadier af forhandlingerne med Ostwind AG og aktionærerne Gisela Wendling-Lenz, Ulrich Lenz og Fabien Kayser om Ørsteds potentielle køb af 100 % af OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH, OSTWINDpark Rotmainquelle GmbH & Co. KG, OSTWIND International S.A.S. og OSTWIND Engineering S.A.S.

Der kan ikke gives nogen garanti for, hvorvidt en transaktion vil blive indgået, eller for timingen deraf. Som meddelt på Ørsteds kapitalmarkedsdag kigger selskabet løbende på mulighederne for at udvide vores Onshore-forretning i Europa.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2022 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Kathrine Ejlskov
99 55 10 23
katej@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger